НАПРЯМИ ПРОЕКЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ : ВЕКТОР ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Nelly Lysenko

Анотація


Соціальне замовлення на освітні послуги сучасних закладів дошкільної освіти можна спрямувати у два вектори: суб’єктивний – запити родини кожної дитини, які визна-чаються стихійно (зрідка – на основі діагностичних процедур) і об’єктивний – соціальне замовлення початкової школи, яка очікує найуспішніших учнів. Мінливість змісту дошкільної освіти слід розглядати відносно конкретного обсягу інформації, якою опановують діти теоретично і практично згідно методик, відповідних дидактиці дошкільної освіти.Її пріоритети сходяться на розвитку гармонійної гуманної та соціально свідомої особистості. Здійснений нами аналіз якості навчальних досягнень і рівня сформованості особистісних рис дітей свідчать про реальні можливості для подолання ознак формальної освіти дошкільників, утвердження гуманізації та диференціації її змісту, удосконалення механізмів управління педагогічним процесом шляхом залучення батьківського колективу до вирішення його різних теоретичних і практичних аспектів. Так утверджується нова форма набуття дошкільної освіти на конкурентних засадах.Новою українською школою передбачено для реалізації кілька визначальних напрямів наступності: по-перше, опанування обсягом знань у дошкільному віці, які були б пролонговані у шкільну освіту і зумовлювали її ефективність. Знання дитини-дошкільника стрімко втрачають актуальність і перетворюються на застарілі; вони не взмозі мотивувати випускника ЗДО до навчання у школі; підручники постають гальмом на шляху наступності. По-друге, фактологічні матеріали підручників у сьогоднішньому варіанті аморфно реалізують виховну, розвивальну та прикладну (практико-зорієнтовану) функції; по-третє, слід звернути увагу на освітні технології для успішної реалізації принципу наступності; особливо у 1-2-му класах. Недофінансування шкільної, й дошкільної освіти спотворює якість дидактико-розвивального оснащення педагогічного процесу і унемож-ливлює опанування практичними вміннями та навичками, які є життєво значущими.

Ключові слова: принцип наступності, дитина дошкільного віку, молодший школяр, заклад дошкільної освіти, початкова школа, модернізація, освіта.


Посилання


Zakon Ukrainy .Pro osvitu.-K. : Heneza, 1996.- 36 s.

Savchenko O. Tsili y tsinnosti reformuvannia suchasnoi shkoly. / O.Savchenko // Shliakh osvity.- K. : Ped. Presa, 1996. – №1.-S.20-23.

Savchenko O. Osvita povynna buty ne tilky dostupnoiu, a y yakisnoiu / O. Savchenko // Pochatkova shkola. – K.,2001.-№10.- S.1.

Zakon Ukrainy “Pro doshkilnu osvitu” // Osvita Ukrainy. K., 2001. – S. 5.

Bila knyha natsionalnoi osvity Ukrainy / za red. V .H. Kremenia.-K.:TOV “Informatsiini systemy”, 2010 : -342s.

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. (za red. M.Hrytsenka).- K., 2018


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована