ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ

Liudmyla Matsuk

Анотація


У статті обґрунтовано значення інформаційно-комунікаційних технологій в забез-печенні якості професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів. Розглядаючи ІКТ в якості важливого чинника оптимізації професійної підготовки майбутніх логопедів у сучасних закладах вищої освіти, акцентується, що їх застосування в освітньому процесі закладів вищої освіти мають поліфунціональне призначення й використовуються як засіб навчання і моделювання різних явищ, процесів, дослідження їхніх характеристик; інстру-мент пізнання навколишньої дійсності та самопізнання; інформаційно-методичного забезпечення й управління навчально-виховним процесом і навчальними закладами; автоматизації процесів контролю, корекції результатів навчальної діяльності, комп’ютерного педагогічного тестування і психодіагностики.Автором аргументовано, що професійна діяльність у галузі освіти вимагає від учителів-логопедів здатності активно мислити, моделювати освітній процес, продукувати і втілювати нові ідеї та освітні технології, творчо безперервно розвиватися з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, формування теоретико-методичних основ якісної підготовки майбутніх фахівців, здатних працювати на засадах компетентнісного та інноваційного підходів з використанням інформаційно-комуніка¬ційних технологій, а таким чином стати конкуренто спроможними на сучасному ринку освітніх послуг є одним із ключових напрямів державної політики.Акцентується, що під час професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів засобами ІКТ важливо формувати готовність майбутніх фахівців до використання на різних етапах корекційно-освітньої роботи спеціальних комп’ютерних програм. Також важливими напрямком фахової підготовки є ознайомлення студентів із правилами використання комп’ютера під час корекційних занять, а також необхідності їх застосування в гармонійному поєднанні з традиційними технологіями логопедичної допомоги дітям, які зазнають труднощі в оволодінні усним мовленням. Важливим завданням використання ІКТ у навчальній діяльності студентів-майбут-ніх логопедів розглядається необхідність усвідомлення переваг їх застосування в своїй майбутній професійно-педагогічній діяльності, оскільки вагомими перевагами застосу¬вання ІКТ у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення є інформаційна ємкість, компактність, доступність, наочність, емоційна привабливість, мобільність.

Ключові слова: професійна підготовка, інформаційно-комунікаційні технології, логопедична допомога, вчителі-логопеди.


Посилання


Dobrovolska L. V. Problemy vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u systemi doshkilnoi osvity // file:///C:/Users/admin/Downloads/1712-3354-1-SM.pdf].

Kademiia M.Iu. Informatsiino – komunikatsiini tekhnolohii u navchalnomu protsesi // Elektronnyi resurs: http://ito.vspu.net/ENK/ped_tehnologii_v_ocvitnomy_pro/lektshuras/Lek_5.pdf S. 4.).

Kademiia M. Yu., Shakhina I. Yu. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi : Navchalnyi posibnyk. Vinnytsia, TOV “Planer”. 2011. 220 s.

Klochko V.I., Kolomiiets A.A. Teoretyko-metodolohichni zasady vprovadzhennia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v navchalnyi protses vyshchoi tekhnichnoi shkoly// Elektronnyi resurs: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/viewFile/5610/475.

Kuzmenko P.I. Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u pidhotovtsi fakhivtsiv profesiinoi osvity// Molodyi vchenyi. № 5.3 (57.3). 2018. S. 26-29.

Repyna 3. A., Lyzunova L. R. Kompiuternye sredstva obuchenyia: problemy razrabotky y vnedrenyia // Voprosy humanytarnykh nauk. 2004. № 5 (14). S. 283-285.

Torubara O.M. Zastosuvannia novitnikh informatsiinykh tekhnolohii v navchalnomu protsesi vyshchykh navchalnykh zakladiv // Documents%20and%20Settings/user/Moy%20dokumenty/ Downloads/VchdpuP_2013_2_108_20.pdf S. 1).

Churai O. O. Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u roboti z doshkilnykamy iz zahalnym nedorozvynenniam movlennia / Tavriiskyi visnyk osvity. 2015. № 3(51). S. 132-136.

Shrol T. S. Formuvannia IKT-kompetentnosti maibutnikh uchyteliv matematyky/ Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata pedahohichnykh nauk. Kyiv. 2017. 20 s.


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована