ГРОМАДСЬКА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ПЕДАГОГІВ КІНЦЯ ХІХ – 30-ТИХ РР. ХХ СТ.

Maria Bahriy

Анотація


У статті відображено актуальні просвітницькі та громадські проблеми та потреби українського суспільства крізь призму діяльності західноукраїнських письменників-педагогів, та проаналізовано чинники виховання національно-свідомої особистості у творчості письменників-педагогів Західної України кінця ХІХ 30-ті рр. ХХ ст. Зображено організаторів просвітницького руху на західноукраїнських землях,  суперечності між традиційною, офіційною концепцією щодо навчання та виховання та підходами, що брали за зразок західну педагогіку і досвід європейської школи.

Аналіз життя і діяльності, літературних творів письменників-педагогів надає нам можливість зробити висновок, що просвітництво, громадянська свідомість, патріотизм, відданість інтересам народу властиві, в першу чергу, самим митцям. Аналізуючи літературні твори громадську та просвітницьку діяльність, ми бачимо, що вони насичені різноманітними виховними ситуаціями, характерами, поглядами, вчинками людей, які жили в першій половині ХХ століття на територіях сучасної Західної України.

За результатами дослідження встановлено, що важливу роль у реалізації освітньо-виховних завдань і формуванні педагогічно-просвітницьких орієнтирів мала діяльність громадських культурно-освітніх та педагогічних, заснованих й очолюваних визначними представниками західноукраїнської інтелігенції: педагогами, письменниками та освітніми діячами Західної України.

Ключові слова: просвітницька діяльність, громадська діяльність, письменники-педагоги, національна педагогіка, Західна Україна, патріотизм, митці.


Посилання


Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: У 2 кн.: Підручник / За ред. проф. О.Д. Гнідан. – К.: Либідь, 2005. – 624 с.

Ковалець Л. Юрій Федькович як правозаступник селян у сервітутному процесі : [до 175-літнього ювілею письменника і громадсько-культурного діяча] // Київська старовина. – 2009. − № 3. – С. 150-158.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури – Яртися: 5. Національно-культурне відродження у Галичині [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // slv.com.ua/bookz/210/7989.html

Огієнко I. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. – Київ : Довіра, 1992 . – 141 с.

Патер І. Галичани в союзі визволення України / І.Патер . – С. 349-354

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – Т. 2. Від середини ХVІІ століття до 1923 року. – [3-тє вид.] / Н. Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 1995. – 608 с.

Сірополко Степан. Історія освіти в Україні. – Київ: Наук, думка, 2001. – 912 с.

ЦДІА України в м. Львові, ф. 309, оп. 1, од. зб. 2160, арк. 53.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована