ПОГЛЯДИ ІОАННА ПАВЛА II НА ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ

Nataliia Salyha

Анотація


Стаття присвячена проблемі виховання дітей та молоді з позицій християнської моралі у творчості та просвітницькій діяльності Папи Римського Іоанна Павла II, який був не лише видатною духовною особою, дипломатом, психологом, філософом, істориком, а й справжнім педагогом світу, одним із найбільш харизматичних діячів ХХ ст. У статті розглянуто філософсько-педагогічні праці вченого, проаналізовано гуманістичну сутність і зміст його ідей, розкрито загальнолюдське значення його духовної спадщини в реалізації ідей християнської моралі сучасної молоді.

Ключові слова: мораль, християнська мораль, виховання, Іоанн  Павло II.


Посилання


Вайгель Джордж. Свідок надії. Життєпис Папи Івана Павла ІІ. Львів: вид-во Українського Католицького університету, 2011.

Дашиковська Я. Значення вільного часу для людини в роздумах і педагогічній діяльності Іоанна Павла II. Естетика і етика педагогічної дії. 2013. Вип.5. С.99-112.

Захара І. Дещо про філософські погляди Івана Павла II. Богослов’я. 2000. Т.64. С.159-166.

Іван-Павло ІІ Апостольське послання до молоді всього світу “Parati Semper”. URL: milites.christi.imperatoris@gmail.com (дата звернення 1 березня 2019 р.)

Іван Павло II. Енцикліка Fides et Radio Святішого Отця Івана Павла II до єпископів Католицької Церкви про співвідношення віри й розуму. Київ: Кайрос, 2000. 152 с.

Іван Павло ІІ. Послання Папи Івана Павла ІІ. К.: Літопис, 2001. 27 с. URL: < www.litopys.lviv.ua/.../filosofija_1.html > (дата звернення 1 березня 2019 р.).

Іван Павло II. Лист до сімей з нагоди року сім’ї. Київ. 1995. 96 с.

Ничкало Н. Філософія педагогіки серця Яна Павла ІІ• Рідна школа. №4–5 (квітень–травень) 2012. с.24-31.

Папа Іван-Павло ІІ Апостольське послання до молоді всього світу “Parati Semper”. URL: milites.christi.imperatoris@gmail.com. (дата звернення 2березня 2019 р.).

Cахній М. Формування морально-етичних рис молодої людини крізь призму філософсько-педагогічних поглядів Івана Павла II. Гірська школа Українських Карпат. № 10 (2013). С.106-109.

Семеног О. Цінності учительської праці в рефлексіях Івана Павла ІІ. Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник / За. ред.Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало. Ченстохова-Київ, 2013. С.2-8. URL: dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/ Content/1404 (дата звернення 3 березня 2019 р.).

Федорів О., Михайлів О. Іоанн Павло II – Папа Миру. Тернопіль: Підручники і Посібники, 2001. 95 с.

Хайлик Й. Приятель молоді / Йосиф Хайлик. URL: osbm – krystynopil.com.ua/stati/ pryjatelmolodi.htm. (дата звернення 3 березня 2019 р.).

Сhrobak S. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyly Jana- Pawla 11. Warszawa : Wyd Salezjanskie, 1999. 160 s.

Grondelski J. M. Sourses for the Studi of Karol Wojtylas Thought // At the Center of the Human Drama. The Philosophical Anthropology of Karol Wojtyla / Pope John Paul 11 / K.L. Schmitz (ed.). Washington : The Catholic University of America Press ,1993. P. 147-163.

Guietti P., Murphy F. Quindici anni di staid sul pensiero di Karol Wojtyla // П pensiero dell uomo che divenne Giovanni Paollo / R Buttiglione (a cura). Milano : Mondadori , 1998. P. 387-420.

Kazmierczak P. Personalistyczna koncepcja w nauczaniu Jana Pawla. Krakow: Wyd. WAM, 2003. 183 s.

Makowka A. Pedagogika ewangeliczna Jana Pawla П.-Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 2003. 239 s.

Rynio A Integralne wychowanie w mysli Jana Pawla 11. Lublin : Wyd. KUL, 2004. 477 s.

Wojtyla K Milosc I odpowiedzialnosc. Studium etyczn. Lublin: Tow. Nauk. KUL, 1893. 255 s.

Wojtila K. Osoba I czyn. Krakow: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1969. 325 s.

Wronska K Osoba I wychowanie: wokol personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyly Jana Pawla П.Krakow: Wyd. Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2000. 130 s.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована