АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЯХ

Natalia Bilousova

Анотація


У статті висвітлюються особливості професійної підготовки медичних представників у вітчизняних фармацевтичних компаніях на основі акмеологічного підходу. Розкривається суть акмеологічного підходу як системного способу навчання медичних працівників проектуванню, створенню і частковій апробації елементів системи професійної діяльності з просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку в процесі взаємодії з його різними суб’єктами. Він синтезує різні підходи до професійної діяльності: системний, цілісний, суб’єктний, синергетичний, аксіологічний. Акцентується увага на необхідності дотримання акмеологічних закономірностей у вирішенні проблеми розвитку професіоналізму медичного представника: вивчення медичним представником або виробничим колективом результативності власної праці; врахування динамічних змін на життєвому шляху людини, пов’язаних з віковими особливостями. Виявлено суттєві відмінності між закономірностями в психології розвитку і в акмеології.

Обґрунтована посередницька роль медичного представника, що дає підстави вважати цю професію складною, оскільки вона потребує медичних і психологічних знань, володіння такими навичками, як: лідерство, наставництво, делегування, уміння мотивувати персонал, володіння акмеологічними знаннями для професійного зростання і розвитку професійної кар’єри.

Незважаючи на те, що для розвитку компетентностей медичних представників у фармацевтичних компаніях використовують технології успіху в галузі професійної діяльності, проте нині актуалізувалась необхідність розроблення науково-методичного забезпечення розвитку кар’єри цих фахівців, яке має базуватися передусім на акмеологічному підході.

Ключові слова: медичний представник, акмеологічний підхід, акмеологічні закономірності, фармацевтичні компанії.

 


Посилання


Вакуленко В. М. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Білорусії, Росії (порівняльний аналіз): автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. М. Вакуленко. – Луганськ, 2008. – 46 с.

Волкова Н. П. Педагогіка: посіб. для студ. вищ. навч. закладів. / Н. П. Волкова. – Київ: Видав. центр “Академія”, 2001. – 576 с. (Альма-матер).

Деркач А. А. Логика акмеологического исследования / А. А. Деркач // Вестник РУДН. – 2004. – № 2. – С. 40-56 (серія “Психология и педагогика”).

Кухар О. О. Оптимізація системи просування лікарських засобів на вітчизняний ринок: автореф. канд. фарм. наук: 15.00.01 / О. О. Кухар. – Львів, 2002. – 20 с.

Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. – Издание 3-е, переработанное. – М.: Из-во ЭГВЕС, 2009. – 456 с.

Чертков Ю. И. Успешный медицинский представитель. Прикладной курс. – Киев: Изд. Дом “Агенство Медицинского Маркетинга”, 2014. – 512 с.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована