РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІОСЕМІОТИКИ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

Iryna Kaminska

Анотація


У статті розглядаються перспективи запровадження принципів соціосеміотики у систему навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах нашої держави. Проаналізовано погляди зарубіжних учених щодо особливостей сприймання автентичних іншомовних текстів в якості соціальних актів комунікації суб'єктами навчання; обґрунтовано доцільність залучення текстового підходу до навчання іноземних мов студентів; окреслені можливості модернізації підходів до розвитку мовної особистості студента. Автором акцентовано необхідність оновлення й видозмінювання навчальних планів та програм з іноземних мов, а також критеріїв відбору іншомовних навчальних матеріалів для студентів університетів. Текстове навчання розглядається в якості практичного підходу застосування якого здатне оптимізувати розв’язання проблем навчання іноземних мов, об’єктивно оцінити рівень розвитку мовних та мовленнєвих умінь та навичок, оптимізувати процес оволодіння іноземною мовою.

Ключові слова: навчання іноземних мов, семіотика, комунікативні завдання, текст, текстовий підхід.


Посилання


Dubin, F. (1986). Dealing with texts. In Dubin, F., Eskey, D. and Grabe, W. (eds.), pp. 127 160. Reading, Mass.: Addison-Wesley.

Gilmore, A. (2015). Research into practice: The influence of discourse studies on language descriptions and task design in published ELT materials. Language Teaching, 48(4), 506–530.

Halliday, M. Language ass social semiotics: the social interpretation of language and meaning. – L.: Arnold, 1978. – 256 p.

Halliday, M. (2009). The notion of “context” in language education. InJ. Webster (Ed.), Language in education: Collected works of M.A.K. Halliday (pp. 269–290). London: Continuum.

Johns, T. (1994), ‘The text and its message’, in Coulthard, M. (ed.), Advances in Written Text Analysis. London: Routledge, pp. 102–116.

Kress, G. (1997) Before Writing: Rethinking the Paths to Literacy. London: Routledge.

Leeuwen T., van. Introducing social semiotics. – L., Routlege, 2005. – 314 p.

Mavers, D., (2009). Student text-making as semiotic work. Journal of Early Childhood Literacy. 9(2). 141-155. 10.1177/1468798409105584.

Maxim, H., (2004). Text-based approaches to second language learning and teaching. Available at: www.service.emory.edu/hmaxim/course/ 601syllabusSo4.pdf (accessed on 20 February 2013).

Mickan, P., (2013). Language curriculum design and socialisation. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Mickan, P. (2013). Social semiotics and academic literacies: an epistemologicalapproach to the study of disciplinary discourses. International Journal of Innovation in English Language Teaching and Research, 2(1), 65–76.

Richards, J.C., (2006). Communicative language teaching today. Cambridge: Cambridge University Press.

Rivera, J., (2012). Using genre-based approach to promote oral communication in the Colombian English classroom. Colombian Applied Linguistic Journal 14(2):109– 126.

Tomlinson, B. (Ed.). (2012). Applied linguistics and materials development. London: Continuum.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована