ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ДОСВІД СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Olexandra Dubaseniuk, Oxana Samoilenko

Анотація


Підготовка спеціалістів у галузі освіти дорослих суголосна концепції освіти упродовж життя. Досвід європейських країн, зокрема Словацької Республіки, показує ефективні практики підготовки  андрагогів для різних галузей суспільного життя на засадах інтердисциплінарного андрагогічного компетентнісного підходу з урахуванням тенденції до забезпечення ринку праці кваліфікованими фахівцями.

Україна, з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти, має достатній практичний досвід розвитку освіти дорослих, проте існуючі ініціативи потребують формування ефективної державної політики у сфері формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих. На часі підготовка педагогічної персоналу у галузі освіти дорослих із присвоєнням професійної кваліфікації “Андрагог”.

Ключові слова: освіта дорослих, спеціаліст у галузі освіти дорослих, андрагог.


Посилання


Хойтен К. Пробуждение воли: принципы и процессы в обучении взрослых: перевод с английского. Киев: Наири, 2005. 182 с.

AIVD 2018. Certifikovaný kurz lektora. URL: http:/www.aivd.sk/certifikácia/certifikovaný kurz lektora

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov. URL: https://alkp.sk

Final report for: Study on European Terminology in Adult Learning for a common Language and common understanding and monitoring of the sector (2010). URL: https://ec.europa.eu/epale/en/ resource-centre/content/study-european-terminology-adult-learning-common-language-and-common

Narodna rada Slovenskej republiky, 2009. Zakon c. 317/2009 Z.z. o pedagogickÿch zamestnancoch a odbornÿch zamestnancoch a o zmene a doplneni niektorÿch zakonov a o zmene a doplneni niektorÿch zakonov (sprïstupnené 03/06/2019).

Prusáková V. 2000. Systémový prístup k ďalšiemu vzdelávaniu. Bratislava: Inštitút pre verejnú správu 2000.

Zakon c. 568/2009 z. z. o celozivotnom vzdelavani. 2009. URL: http://www.minedu.Sk/data/ files/l901.pdf


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована