РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Olha Nahorna

Анотація


Світове визнання ефективності британської вищої освіти значною мірою залeжить від державного управління цією галуззю. Агентство з забезпечення якості та центральний уряд Великої Британії займаються питанням координації освіти, проте основну відповідальність за освіту та її розвиток несуть національні уряди Англії, Північної Ірландії, Уельсу та Шотландії. Це пояснює низку відмінностей в класифікації кваліфіка­ційних рівнів, різних вимог до підготовки, а інколи і до встановлених термінів навчання. Основна ідея, яка домінує наразі, полягає у тому, що програми юридичних шкіл повинні надавати уніфіковані знання та формувати загальні навички, що передбачає відступ університету від абсолютної автономії у питаннях, пов’язаних з розробкою програми та її змісту для задоволення інтересів та потреб суспільства. Головним тут є врахування попи­ту на кваліфікованих представників юридичних професій, які домінують на ринку праці.

Ключові слова: регулювання юридичної освіти, магістерський рівень, Велика Британія, Кваліфікаційні рамки вищої освіти, Агентством з забезпечення якості вищої освіти.


Посилання


Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy

Черников А. С. Разнообразие степеней бакалавриата Великобритании / А. С. Черников [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/HOME/Downloads/raznoobrazie-stepeney-bakalavriata-velikobritanii.pdf

Birks P. Pressing Problems in the Law: What are Law Schools For? / P. Birks. – Vol. II. – Oxford University Press, 1996. – 138 p.

Explaining Staff Teaching Qualifications: Guidance about Providing Information for Students [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/explaining-staff-teaching.pdf?sfvrsn=1945f981_8

Lonbay Ju. Legal Education in England and Wales / Ju. Lonbay. – Birmingham Law School, 2010. – 30 р.

Mellors-Bourne R. Understanding How People Choose to Pursue Taught Postgraduate Study / R. Mellors-Bourne, T. Hooley, J. Marriott. – HEFCE, 2014. – 102 р.

Qualifying Law Degree 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.patriciatuitt.com/single-post/2018/01/09/Qualifying-Law-Degree-2020

Revised Operating Model for Quality Assessment [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.universitiesuk.ac.uk/our-work-in-parliament/Documents/quality-assessment-2016.pdf

Second Cycle Programmes [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eacea.ec.europa.eu/ national-policies/eurydice/content/second-cycle-programmes-91_de

The Dowling Review of Business-University Research Collaborations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.raeng.org.uk/publications/reports/the-dowling-review-of-business-university-research

UK Research and Innovation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gov.uk/government/organisations/uk-research-and-innovation.

The University of Birmingham Quality Assurance Process [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.as.bham.ac.uk/aqu/documents/biqaes_guidance.pdf


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована