УРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТА

Natalia Dmitrenko

Анотація


Стаття присвячена проблемі врахування індивідуального навчального стилю студента у процесі вивчення іноземної мови в умовах автономного навчання. У статті подано дефінітивний аналіз терміну “начальний стиль” і з’ясовано, що навчальні стилі формуються з трьох груп факторів, які впливають на інтелектуальні і психологічні процеси засвоєння іноземної мови: канали сприйняття; психологічні типи; стилі мислення. Кожна група факторів складається з низки когнітивних стилів, які взяті за основу класифікацій різних дослідників. У статті описані види навчальної діяльності, які притаманні різним навчальним стилям. Доведено, що запропонована класифікація за трьома групами факторів є оптимальною для подальшого розвитку автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування студентів. У статті розглянуто взаємопов’язані аспекти навчальних стилів, а також запропоновано алгоритм організації навчальної діяльності з урахуванням індивідуальних навчальних стилів студентів.

Ключові слова: індивідуальний навчальний стиль, когнітивний стиль, канал сприймання, психологічний тип, стиль мислення, автономне навчання

Посилання


Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы / Е.А. Климов. – Казань: Изд-во КГУ, 1969. – 278 с.

Ливер Бетти Лу. Методика индивидуализированного обучения иностранному языку с учетом влияния когнитивных стилей на процесс его усвоения: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Ливер Б.Л. – Москва, 2000. – 192 с.

Орли-Луи И. Оценка стилей обучения с точки зрения контекста. Когнитивное обучение: современное состояние и перспективы. Сб.статей / И. Орли-Луи. – М. из-во “Институт психологии РАН”, 1997. – С. 241–446.

Торопчина С. В. Определение индивидуального стиля учения как необходимое условие формирования автономии специалистов-профессионалов / С. В.Торопчина. – Ползуновский альманах. – 2005, №4. – С. 125–128.

Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума / М. А. Холодная. – 2-е изд. СПб. : Питер, 2004. – 384 с.

Щепилова А. В. Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному / А. В. Щепилова. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 245 с.

Cohen A. Styles and Strategies-Based Instruction: A Teachers’ Guide / A. Cohen, S. Weaver. – Minneapolis: Centre for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota. – 2006. – 177 p.

Curry L. An Organization of Learning Styles Theory and Constructs, ERIC document no. ED 235185, 1983. – 28 p.

Dunn R., Dunn K., Price G. E. Learning Styles Inventory. Lawrence. – KS: Price Systems, 1989. – 125 p.

James W. B., Gardner D. L. Learning styles: Implications for distance learning. New Directions for Adult and Continuing Education, 1995 (67), P. 19–31.

Jung C. G. Psychological Types. – Princeton, N.J: Princeton University Press, 1971. – 608 p.

Keirsey D., Bates M.A. Versteh mich, Bitte. – Del Mar, CA: Prometheus Books, 1990. – 349 p.

Myers I. B. Gifts Differing: Understanding Personality Type. – Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1993. – 382 p.

Rampillon U. Aufgabentypologie zum autonomen Lernen. – Ismaning: Max Heuber Verlag, 2000. – 136 p.

Zajakova Blanka. Learning styles in physics education: introduction of our research tools and designs. Procedia – Social and Behavioural Science. – 106 (2013). – P.1786–1795.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована