ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Tеtіana Kozak

Анотація


У статті обґрунтовано систему критеріїв, показників та рівнів вимірювання художньо-естетичної компетентності студентів як результату фахової підготовки в університетах. Охарактеризовано поняття “художньо-естетична компетентність”, її формування у студентів, визначено критерії художньо-естетичної компетентності студентів (особистісний, навчальний, творчий), подано їх характеристику. У висновках зазначено, що формування, розвиток художньо-естетичної компетентності у студентів можливі після засвоєння теоретичної бази знань, практичної діяльності та саморозвитку, це є основною передумовою становлення його як особистості. Художньо-естетична компетентність для студента – це майже основна передумова становлення його як особистості. Майбутній фахівець з образотворчого мистецтва має бути зорієнтована на формування і розвиток здатності до сприйняття дійсності, мистецтва та культури, творчої художньої індивідуальності та розвитку практичних вмінь – необхідних чинників кваліфікованого спеціаліста.

Ключові слова: художньо-естетична компетентність, живопис, критерій, компетентність, художня компетентність, мистецька освіта.


Посилання


Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник // Н. Є. Мойсеюк. – К. : ВАТ КДНК. – 2001 – 608 с.

Пастухова Ю. А. Художньо-естетичне виховання студентської молоді в цілісному педагогічному процесі університету / Юлія Анатоліївна Пастухова: Автореф. Дис. канд. наук: 13.00.07. – теорія та методика виховання. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Ростовцев Н. Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка. – М., 1983. – с. 184.

Сотська Г. І. Естетично-професійна компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва Режим доступу : http:/ /lib.iitta.gov.ua

Сластенин В. О. Педагогика / В. О. Сластенин. – М. : Просвещение. – 1987. – 362 с.

Немов Р. С. Психология : учебное пособие / Р. С. Немов. – М. : Просвещение. – 1990. – 301 с.

Електронний ресурс. Режим доступу – file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8F /Downloads/Vznu_ped_2015_1_21.pdf


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована