ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ – ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Dmytro Prima

Анотація


У статті синтезовано розкрито аспекти сутнісної характеристики професійної орієнтації як науково-практичної системи підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення, передумови формування професійного самовизначення майбутнього вчителя початкової школи. Внесено деякі уточнення щодо трактування ключових понять “професія”, “професійна орієнтація”, “професійне самовизначення” як суміжних, що пов’язані з профорієнтацією. Професійне самовизначення розглядається як довготривалий, динамічний, цілісний процес входження у професію, результат вибору і проектування майбутньої педагогічної діяльності вчителя початкової школи, який відбувається в освітньому середовищі закладу вищої освіти шляхом усвідомленого й активного ставлення студента до власної життєвої перспективи, до оволодіння майбутньою професією. Зроблено висновок, що професійна орієнтація в сучасних умовах фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи нової формації, здатного і спроможного втілювати у життя нові освітні настанови, стратегії, має досягти своїх головних цілей – його готовності до професійного самовизначення, що відповідає індивідуальним здібностям кожної особистості та потребам сучасного ринку праці.

Ключові слова: майбутній учитель, початкова школа, професія, професійна орієнтація, професійне самовизначення.


Посилання


Лозовецька В.Т. (2012) Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці: монографія, Київ. 157 с.

Івченко А.О. (2006) Тлумачний словник української мови. Харків: Фоліо. 540с.

Пряжникова Е.Ю. (2001) Психологические ориентиры в профессиональном самоопределении. Профессиональный потенциал. №5. С. 12-16

Климов Е.А. (1998) Введение в психологию труда: учебник. М.: ЮНИТИ.

Український педагогічний словник (1997) [укл. С.У.Гончаренко]. Київ. 374с.

Зеер Е.Ф. (2005) Психология профессий: учеб. пособие. М.: Академический проект.

Повшедная Ф. В. (2002) Методологические основы профессионального самоопределения будущего учителя: [монография]. Н. Новгород: НГПУ. 166 с.

Кисла О. Ф. (2008) Особливості розвитку професійного самовизначення майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої підготовки: дис... канд. пед. наук; 13.00.04. Київ. 259 с.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована