ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ З БАТЬКАМИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ

Ivanna Kulyk, Mariia Komanovska

Анотація


У статті висвітлено теоретичну підготовку майбутніх соціальних педагогів до спілкування з батьками учнів шкіл.

Організація та методика проведення дослідження ґрунтувалась на положеннях про те, що зростання рівнів педагогічної культури спілкування студентів з батьками школярів можливе завдяки удосконаленню системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів, ефективному поєднанню різноманітних форм і методів вивчення соціально-педагогічних дисциплін, реалізації індивідуально-творчого підходу до навчально-виховного процесу студентів, орієнтації на суб’єктивну позицію кожного студента.

Розкрито організаційні форми і методи педагогічної практики студентів у формуванні педагогічної культури спілкування з батьками учнів шкіл.

Ключові слова: спілкування, педагогічне спілкування, культура педагогічного спілкування, соціальний педагог, батьки.


Посилання


Євтух М., Культура взаємин. Частина 1. Самопізнання: підруч. Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2008. 228 с.

Культура общения учителя. (Под. ред. И.А.Зязюна). // Нар. образование, 1990. № 6. С. 38-45.

Педагогічна майстерність: підруч. / [І.А.Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос; за ред. І.А. Зязюна]. К.: Вища шк., 1997. 349 с.

Шанскова Т.І. Соціально-педагогічна підготовка до роботи з батьками учнів: метод. рек. для студ. і викл. ф-тів підготовки майбутніх учителів поч. кл. / за ред. О.А. Дубасенюк / Т.І. Шанскова. Житомир: ЖДПУ, 2000. 100 с.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована