ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ З РІЗНИХ ТИПІВ НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Galyna Lemko, Nataliia Karpovych

Анотація


Стаття присвячена одній з актуальних проблем соціальної педагогіки – проблема різноманітних особливостей розвитку і поведінки дітей з різних типів неповних сімей. На основі теоретичних та соціально-психологічних досліджень розкриваються ті важливі значення, які характеризують особливості розвитку і поведінки у дітей відповідно до певного типу неповної сім’ї. В роботі досліджено та проаналізовано особливості взаємовідносин дітей з батьками в різних типах неповних сімей.

Дослідження показало, що у всіх типах неповних сімей переважає менш високий рівень сімейних взаємовідносин. У всіх типах неповних сімей, окрім позашлюбної сім’ї, переважає суворість виховних установок батьків. Діти з розлучених та дистантних сімей більш самостійні, ніж діти з осиротілих та позашлюбних сімей. У дітей з усіх типів неповних сімей, окрім осиротілої сім’ї, позитивне ставлення до школи та вчителів. У всіх типах неповних сімей наявні спільні інтереси між батьками та дітьми.

У результатах дослідження можна побачити, що у всіх типах неповних сімей, окрім позашлюбної сім’ї, на формування позитивних рис у дітей впливали обоє батьків. У неповній сім’ї найчастіше проявляється високий рівень турботи до матері. Турботу до батька проявляють у всіх типах неповних сімей, окрім позашлюбної сім’ї. У всіх типах неповних сімей, окрім дистантної сім’ї, діти завжди самі розповідають батькам про важливі події у своєму житті, а також, вони вважають, що саме їхні лінощі викликають найбільшу стурбованість з боку батьків. Всі діти думають, що поява у них негативних рис пов’язана з труднощами вікового періоду.

Результати дослідження будуть цінними у роботі соціального педагога. Це дає можливість соціальному педагогу підібрати адекватні засоби впливу для налагодження взаємовідносин між дітьми і батьками з неповних сімей, що мають підвищену тривожність або виявляють відкриту агресію і схильність до девіантної поведінки.

Ключові слова: сім’я, неповна сім’я, розлучена сім’я, осиротіла сім’я, позашлюбна сім’я, дистантна сім’я.


Посилання


Гаврилова Т.П. К проблеме влияния распада семьи на детей дошкольного возраста. Семья и формирование личности: НИИ ОП АПН СССР/ Общ. ред. А. А. Бодалёва. Москва, 1981. С. 10-15

Демидов А.М. Особливості життєдіяльності неповних сімей. Сім’я і соціальна структура. Москва, 1987. 234 с.

Докторович М.О. Соціально-педагогічна робота з дітьми з неповних сімей: навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ. Київ: Ленвіт, 2010. 152 с.

Земска М.В. Семья и личность: пер. с польского Л.В.Васильева / Общ. ред., послесл. М. С. Мацковского. Москва: Прогресс, 1986. 133 с.

Ковбас Б.І., Костів В.І. Родинна педагогіка: У 3-х т. Том 1. Основи родинних взаємовідносин / ред. Б.І. Ковбаса, В.І. Костіва. Івано-Франківськ: Плай, 2002. 288 с.

Костив В.И. Внебрачная семья. Неполная семья. Осиротевшая семья. Приемные дети. Семейное воспитание: краткий словарь. Москва: Политздат, 1990. 206 с.

Костів В.І. Характеристика морального процесу у системі ціннісно-нормативної регуляції поведінки особи: Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / За ред. С.Возняк, Л. Орбан. Івано-Франківськ, 1996. Ч.2. С.96-105.

Костів В. Консультативна робота з проблем родинного виховання у неповній сім’ї. Серія “Педагогіка, етнопедагогіка”. Випуск 24. Івано-Франківськ, 1998. 116 c.

Раттер М. Помощь трудным детям: пер. с англ. / Общ. ред. А. С.Спиваковской; предисл. О. В. Баженовой и А. Я. Варга. Москва: Прогресс, 1987. 424 с.

Соціальна робота в Україні: теорія та практика. Посібник для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді. / За заг. ред. доц. А. Я. Ходорчук . Київ, 2003. 272 с.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована