МОНІТОРИНГ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Iryna Sopivnyk, Viktoriia Matsola

Анотація


У статті подано результати моніторингу ціннісних орієнтацій сучасних українських старшокласників та студентів. Висвітлено особливості ціннісної сфери юнаків, що обумовлені як специфікою віку, так і ціннісними орієнтирами українського суспільства загалом. Встановлено, що для сучасної учнівської та студентської молоді найбільш важливими (у порядку спадання) є такі цінності як: освітні; життєвоважливі; пов’язані із самоствердженням; родинні; професійні; соціальні; матеріальні; ігрові; пов’язані з владою; конформістичні.

Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації, ціннісна сфера особистості, аксіологічний підхід, молодь, моніторинг.


Посилання


Дмитрук Н., Падалка Г., Кірєєв С. Мостова І., Бікла О., Шелепа В. Цінності української молоді. К.: ПП“СКД”. 2016. 90 с.

Захаренко Н.А. Ценности молодежи: что должно насторожить. URL: http://rusrand.ru/analytics/ cennosti-molodeji-chto-doljno-nastorojit

Лимарчук О. Cвітогляд, цінності та критерії вибору роботи покоління Y. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/expert/2016/hcas-generation-y-description.html. – Назва з екрану.

Ніколаєнко С.М., Шинкарук В.Д., Рудень Д.М., Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Петрів Г.В., Кушнір А.О., Мойсєєв В.В., Давидова О.П. Програма виховання студента: “Фахівець, громадянин, патріот”. К.: “Компринт”. 2016. 74 с.

Сопівник І. В. Ціннісний (аксіологічний) підхід у вихованні особистості. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія”. 2016. Вип. 239. С. 225-229.

Сопівник Р. В., Сопівник І. В. Експериментальна робота з удосконалення виховної роботи зі студентською молоддю. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія”. 2010. Вип. 155, Ч.1. С. 282–286.

Сопівник Р. В. Ціннісні орієнтири екзистенціалізму в контексті виховання особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірних наукових праць. 2015 . Вип. 2 (65). С. 164-173.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована