ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Каrina Fedchenko

Анотація


У статті відображено проблему формування, зміцнення та збереження ціннісного ставлення до здоров’я в широкому розумінні на особистісному та суспільному рівнях.

Ціннісне ставлення до здоров’я – це індивідуальні, вибіркові, свідомі зв’язки особистості з дійсністю, що відображають взаємозалежність потреб особистості з предметами, об’єктами та явищами оточуючого світу, що сприяють формуванню і збереженню здоров’ю або навпаки, загрожують йому.

Цінності та ціннісні новоутворення є основними, “первинними” якостями особис­тості, що визначають мотиви поведінки і формують характер людини.

Виходячи з того, що здоров’я є гармонія біологічного, душевного і духовного буття людини, проблема здоров’я не може бути розглянута в незалежності від цінностей людини як посередників досягнення вищого рівня існування буття. Кожна людина в певний період свого життя неминуче стає перед індивідуальним ціннісним вибором: куди піти далі і які цінності обрати.

Ключові слова: здоров’я, цінність, ціннісне ставлення, студент, особистість, компонент, аграрні заклади вищої освіти, виховання, мотивація, спосіб життя.


Посилання


Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. Ростов на Дону, 2000. 248 с.

Вахрушева Е. В. Ценностное отношение к здоровью и его формирование у подростков: [електронний ресурс]. Режим доступу : http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/section13.html.

Волкова А. Н., Дудченко З. Ф., Никифоров Г. С Диагностика здоровья. Психологический практикум Санкт-Петербург, 2007. 950 с.

Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. Санкт-Петербург, 1996.148 с.

Єжова О. О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів: [монографія]. Суми, 2011. 412 с.

Єжова О. О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я як проблема професійної освіти: [електронний ресурс]. Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_47/38.pdf.

Зейгарник Б. В., Холмогорова А. Б., Мазур Е. С. Саморегуляция поведения в норме и патологии. Психологический журнал.1989. №2. C. 122–132.

Лисицин Ю. П. Здоровье населения и современные теории медицины. Москва, 1982. 328 с.

Никифорова Г. С. Психология здоровья: Учебник для ВУЗов. Санкт-Петербург, 2000. 504 с.

Ревякіна О. Г. Здоров’я сучасної молоді як цінність. Вісник післядипломної освіти. 2011. Вип. 4. С. 123–129. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2011_4_18.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. Москва, 1976. 308 с.

Ценностное сознание личности в период преобразования общества. Сборник статей. Под ред. Е. Д. Дорофеев и др. Москва, 1997. 95 с.

https://stud.com.ua/73911/meditsina/ponyattya_zdorovya_zdorovogo_sposobu_zhittya_rol_fizichnoyi_kulturi_zberezhennya_vidnovlennya_zdorovya: [електронний ресурс].


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована