ВПЛИВ АНГЛОМОВНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ НА ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Uliana Ketsyk-Zinchenko

Анотація


У статті наголошується на важливому значенні іншомовного професійно-орієнтованого читання у формуванні фахової іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних факультетів. Автор розкриває роль автентичних іншомовних фахових текстів у вивченні термінологічної лексики, володіння якою є основним критерієм знання фаху. Наголошується, що вивчення іншомовної термінологічної лексики відповідно до фахової підготовки студентів, а відтак і формування їхньої іншомовної лексичної компетентності, буде тим успішнішим, чим краще зроблений відбір і методична класи­фікація фахового матеріалу, який використовується в навчальному процесі. Розглянуто три етапи вивчення термінологічної лексики на базі англомовних фахових текстів; дається опис вправ, які застосовуються при опрацюванні термінів на кожному етапі.

Ключові слова: професійно-орієнтоване читання, англомовні фахові тексти, термінологічна лексика, іноземна мова, іншомовна комунікативна компетенція.


Посилання


Барабанова Г.В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному ВНЗ / Г.В. Барабанова. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2005. – 315 с.

Кравчук Г.В. Навчання професійно-орієнтованого діалогічного мовлення на основі текстів науково-технічної реклами / Г.В. Кравчук // Іноземні мови. – 2008. – № 4. – С. 54 -57.

Кусько К.Я. Лінгвістика тексту за фахом // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі: Колективна монографія. – Львів: “Світ”, 1996. – 134 с.

Програма з англійської мови для професійного спілкування: English for Specific Purposes. National Сurriculum for Universities / під ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

Гринюк Г.А. Відбір навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетенції у студентів-економістів / Г.А.Гринюк, Ю.О Семенчук // Іноземні мови. – 2007. – № 2 . – С. 30–34.

Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С. К. Фолом-кина. – М.: Высшая школа, 1987. – 328 с.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована