ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІТ-ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Svitlana Chupakhina

Анотація


В статті проаналізовано зарубіжний досвід щодо використання інформаційних технологій в інклюзивному навчанні молодших школярів з особливими освітніми потребами. Доведено, що важливим завданням сучасної школи стає повнота використання можливостей інформаційних технологій, їх потенціалу в навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Актуальності набуває саме вивчення та розумне використання зарубіжного досвіду, співзвучного загальносвітовим тенденціям оновлених підходів до освіти в Україні.

Доведено, що в інклюзивній освіті означені технології спроможні допомогти дітям з особливими освітніми потребами задовольнити право на освіту, розкрити свій потенціал й реалізувати себе як особистість у соціальному житті. Використання інформаційно-кому­нікаційних технологій у навчанні школярів означеної категорії сприяє розвитку і корекції психофізичних процесів: мислення, пам’яті, моторики, орієнтації в просторі тощо.

Описано основні переваги та напрямки інформаційно-комунікаційної підтримки інклюзивного навчання молодших школярів з особливими освітніми потребами.

Доведено, що навчально-програмне забезпечення, віртуальні освітні середовища, які використовуються в навчальному процесі, повинні проектуватися та розроблятися з урахуванням інклюзивних стратегій, задля доступу та використання будь-яким індивідом незалежно від індивідуальних особливостей та порушень. Отож закладам освіти важливо забезпечити універсальний дизайн технологій, які вони використовують, та їх відповідність вимогам Конвенції ООН.

Обґрунтовано, що задля забезпечення ефективного освітнього впливу на дітей з особливими освітніми потребами важливим стає розробка особистісно орієнтованих навчальних програм, проектування індивідуальних освітніх траєкторій. Завдяки використанню хмарних технологій (на прикладі Північної Ірландії, Шотландії, Канади, Малайзії, США), можемо стверджувати, що діти з особливими освітніми потребами отримують доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у прийнятній, доступній і цікавій форматі.

Узагальнено, що розвиток та впровадження хмарних технологій у процес навчання дітей з особливими освітніми потребами уможливлює подолання низки дидактичних бар’єрів, отримання доступу до різноманітних матеріалів у прийнятному форматі, що знаходить відображення в зарубіжній практиці.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, віртуальні освітні середо­вища, інклюзивне навчання, інформаційно-комунікаційної підтримки інклюзивного навчання, молодші школярі з особливими освітніми потребами, хмарні технології.


Посилання


Григорович В. Г. Семантичний Веб: інформаційно-комунікаційна складова соціальної адаптації. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні системи та мережі. 2014. C. 87-95.

Статистичний збірник “Соціальний захист населення України”. Державна служба статистики України, ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, Київ, 2017.

Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання : навч.посіб. / за заг. ред. Ю. Г. Но-сенко. Полтава : ПУЕТ, 2018. 261 с.

Kamarulzaman A. Potential for Providing Augmented Reality Elements in Special Education via Cloud Computing / Kamarulzaman Ab Aziza, Nor Azlina Ab Aziz, Anuar Mohd Yusof, Avijit Paul. Procedia Engineering. Vol. 41. 2012. P. 333-339.

Min Wook Ok, Min Kyung Kim, Eun Young Kang, Brian R. Bryant. How to Find Good Apps: An Evaluation Rubric for Instructional Apps for Teaching Students With Learning Disabilities. Intervention in School and Clinic. 2015. №4. pp. 244 – 252.

Таровик О. І. Хмарні технології у навчально-виховному процесі :метод. посіб. URL: https://goo.gl/fq2PHA(дата звернення: 19.08.2019).

Digital Canada 150 URL: https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf /vwapj/DC150EN.pdf/$FILE/DC150- EN.pdf (Last accessed: 17.08.2019).

Educational Services of America Wins International Innovation Award from Citrix URL: http://www.prnewswire.com/news-releases/educational-services-of-america-wins-internationalinnovation-award-from-citrix-151024215.html (Last accessed: 15.08.2019).

ICT for inclusion: reaching more students more effectively. URL: http://iite.unesco.org/ pics/publications/ru/files/3214675(Last accessed:20.08.2019).

ICTs in Education for People with Special Needs : specialized training course. Moscow : UNESCO Institute for Information Technologies in Education, 2006. 160 p. URL: http://iite.unesco.org/ pics/publications/en/files /3214644.pdf (Last accessed: 15.08.2019).

Іnformation and Communication Technologies in Secondary Education : position paper. Moscow : Unesco Institute for Information Technologies in Education, 2004. 24 p. URL: http://iite.unesco.org /pics/publications/en/files/3214616.pd (Last accessed:15.08.2019).

Prevalence of Autism Spectrum Disorders, 14 Sites, United States, 2008. URL: http://www.cdc.gov/ mmwr/preview/mmwrhtml/ss6103a1.htm?s_cid=ss6103a 1_e (Last accessed: 23.08.2019).

The force is with Glow as virtual help links up schools. URL: http://www.scotsman.com/ lifestyle/the-force-is-with-glowas-virtual-help-links-up-schools-1-828684 (Last accessed: 23.08.2019).

The Individuals with Disabilities Education Act. URL: http://idea.ed.gov/ (Last accessed: 23.08.2019).

The new Education Network for Northern Ireland’s Schools. URL: http://www.c2kni.org.uk/ news/nENniLeader.html (Last accessed: 22.08.2019).


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована