МЕДИЧНА ОСВІТА В СТРУКТУРІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Olena Voliarska, Iryna Hashenko, Liudmyla Konovalova

Анотація


Стаття присвячена аналізу теорії і практики медичної просвіти дорослого насе­лення в умовах неформальної освіти Україні. Обґрунтовано актуальність проблеми освіти дорослих у сучасних соціально-економічних вимірах. Проаналізовано пріоритетні напрями функціонування центрів освіти дорослих в Україні як закладів неформальної освіти. Наголошено на пріоритетності розвитку неформальної освіти дорослих в Україні. Визначено, що підґрунтя розробки нормативної і науково-методичної складових  медичної просвіти дорослих складають комплексна оцінка, аналіз тематичного спектру освітніх потреб дорослих в сфері медицини, а також можливостей їх задоволення, оцінка якості, територіальної і фінансової доступності різних типів просвітницьких програм. Акценто­вано увагу на необхідності розширення кола провайдерів медичних послуг з освіти дорослих. Охарактеризовано розвиток освіти дорослих у контексті реалізації міжнародних програм та виявлено перспективні напрями розвитку медичної освіти в структурі неформальної освіти дорослих в Україні.

Ключові слова: доросле населення, медична освіта,, освіта дорослих, неформальна освіта доросли, провайдери освітніх послуг.


Посилання


Аніщенко О. В. Моделі центрів освіти дорослих в Україні // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Київ; Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018. – Вип. 1 (14). – С. 22–35.

Волярська О. С., Пастушок О. І. Освіта дорослих у Польщі: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): монографія. Никополь: ТОВ “Принтхаус “Римм”, 2018. – 172 с.

Система управління якістю медичної освіти в Україні: монографія / І.Є. Булах, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко та ін. –Д.: “АРТ-ПРЕС”, 2003. – 212 с.

Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я” – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/302-2018-%D0%BF

A Memorandum on Lifelong Learning / Commission of the European Communities. – Brussels, 30.10.2000– URL: http://arhiv.acs.si/dokumenti/


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована