ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Valentyna Miroshnychenko

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх юристів. Висвітлюються особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій. Метою інтерактивного навчання вважається створення педагогом умов навчання, за яких студент сам відкриватиме, здобуватиме й знання та здійснюватиме самопідготовку до професійної діяльності.

Автором зазначено, що доцільність використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх юристів визначається специфічними особливостями цього процесу та вимогами, які пред’являє суспільство до професійних якостей фахівців-юристів. Серед методів вивчення юридичних дисциплін виокемлюється метод “групового обговорення”. Звертається увага, що використання методу “групового обговорення” відповідає головно­му призначенню процесу підготовки майбутніх юристів – розвитку самостійного юридичного мислення, комунікативних умінь та навичок, що є важливим для формування професіоналізму майбутнього юриста.

Ключові слова: майбутні юристи, студенти, педагогічні технології, інтерактивні технології, підготовка до професійної діяльності, метод “групового обговорення”.


Посилання


Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник. К. : Академвидав, 2004. 356 с.

Технології навчання. URL: http:// tudies.in.ua/ru/pedagogika-shpargalki/1416-tehnologyi-navchannya.html

Коваль І.В. Правове виховання студентів у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу: автореф. …канд.. пед..наук : 13.00.07. Умань, 2016, 20 с.

Шевченко А. В. Формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2016. 279 с.

Коротаева Е. В. Технология обучения в интерактивном режиме. Мир образования. 2013. № 4. С. 132–143.

Янкович О. І. Освітні технології вищої школи України: проблеми та перспективи : монографія ; за ред. В. М. Чайки. Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. 208 с.

Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2011. 584 с.

Кадемія М. Ю. Використання ділових ігор в навчальній діяльності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : збірник наук, праць. Вінниця, 2008. Вип. 20. С 213–217.

Мірошніченко А.А. Методика формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін: дис. … канд.пед.наук . Хмельницький, 2018. 284 с.

Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 2007. 144 с.

Терлецька Ю. Ефективність фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів: педагогічно-психологічний аспект. Вища школа. 2014. № 1. С. 81–89.

Романюк І. М. Використання ігрових технологій у вищій школі. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. Київ : НУОУ, 2013. Вип. 6 (37). С. 131–136.

Morozov V. The philosophy innovation in teaching process. Higher education Ukraine. 2014. № 2. p. 36–39.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована