ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ

Yuliia Khalemendyk

Анотація


У статті висвітлено актуальність виховання студентів у процесі вивчення англійської мови  в університетах. Обґрунтовано, що виховна робота зі студентами на заняттях з англійської мови є  значущою для трансляції історичного, культурного та духовного досвіду англомовних країн. Виокремлено проблеми визначення змісту виховання студентської молоді у вищий школі: відповідність завдань виховання студентів реформуванню українського суспільства, невизначеність меж повноважень і ролі викладача і студентської молоді у виховній роботі, відсутність вимог до студентів як особистостей і майбутніх професіоналів у фокусі сучасного розвитку України. Узагальнено наукові підходи до  визначення змісту виховання студентської молоді в Україні: особистісно орієнтований; соціально орієнтований; системно-ціннісний; ціннісно-компетентнісний та гендерний.

Ключові слова: виховання, виховна робота, зміст виховання, студентська молодь, університет.


Посилання


Бех І. Д. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України: програмно-виховний контекст / І. Д. Бех, К. І. Чорна. – Київ-Черкаси: Редакційно-видавничий відділ ЧОІПОПП, 2014. – 48 с. – С. 27.

Бондаренко О. Ф. Основы психологии : учебник для вузов. Киев: Издательский центр КНЛУ, 2005. – 254 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. – 374 с.

Журавська Н. С. Особливості практичної підготовки у вишах країн Європейського союзу та Україні: порівняльний аспект // Вісник Національного університету оборони України, 2014. – Вип. 5. – С. 53 –57.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : наказ Міністерства освіти і науки України : від 16.06.2015 № 641.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка [текст] : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – 5. вид., доп. і перероб. – Київ: [б.в.], 2007. – 656 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.Ws/12570107/pedagogika/pedagogika_-_moyseyuk_nye

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения [Текст] : в 6-ти т. М. : Педагогика, 1988. – Т. 1. – 416 с.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована