МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Svitlana Chupakhina

Анотація


У статті розглянуто особливості застосування електронних освітніх ресурсів в інклюзивному навчанні молодших школярів задля формування в них умінь працювати з електронними освітніми ресурсами, що сприяє розвитку інтелектуального і творчого потенціалу, вмінню правильно використовувати інформаційні ресурси в різних сферах діяльності людини, водночас забезпечує підготовку учнів до життя в умовах інформаційного суспільства загалом.

Задля реалізації мети дослідження обгрунтуємо поняття “електронні освітні ресурси”. Зосереджено увагу на застосуванні комп’ютерно зорієнтованих методичних систем на різних етапах навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища початкової школи.

Доведено, що застосування електронних освітніх ресурсів в інклюзивному навчанні важливо застосовувати в різних режимах роботи з урахуванням особливостей розвитку учнів під час: опитування, бесіди, обговорення процесу виконання завдання; пояснення нового матеріалу, наочної демонстрації, виконання завдань, підведення підсумків уроку; самостійної навчальної діяльності (індивідуальна, парна, групова робота); контролі результатів навчання, тестуванні, коригуванні індивідуальної траєкторії; проектної роботі, під час вирішення проблемних завдань, виконання практичної чи лабораторної роботи, також у роботі з учнями з особливими освітніми потребами в умовах комплексної допомоги та співпраці з сім’єю.

Ключові слова: інклюзивне навчання, інформатизація освіти, електронні освітні ресурси, діти з особливими освітніми потребами, комп’ютерно зорієнтовані методичні системи, початкова школа, технологія мультимедіа, гіпермедіа, освітній процес.


Посилання


Косик В. М. Проблеми безпечної роботи дітей в Інтернеті. Фільтрація несумісного з навчально-виховним процесом контенту. Комп’ютер у школі та сім’ї: Науково-методичний журнал, 2012. N 2. С. 33-35.

Кивлюк О. Створення комп’ютерно-ігрового середовища. Інформатика та інформаційні технології : Науково-методичний журнал. Київ : Педагогічна преса, 2012. С. 6-11.

Лапінський В. В. Дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованих засобів навчання. Нові технології навчання : Наук.метод. зб. Київ : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. Спецвипуск. 187 с.

Нікулочкіна О. В. Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2009. 20 с.

Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : Метод. pеком. В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін. Київ : Атіка, 2010. 88 с.

Оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів : Монографія. М. І. Жалдак, М. П. Шишкіна, В. В. Лапінський, К. І. Скрипка та ін.; За наук. ред. проф. М. І. Жалдака. Київ : Педагогічна думка, 2012. 132 с.

Сучасні інформаційні технології в науці та освіті : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2018. 161 с.

Як говорити з дітьми про безпеку спілкування он-лайн: [поради батькам] Освітні коментарі: Щорічник, 2011. № 2/3. 31 с.

The ICT Competency Framework for Teachers (ICT CFT). Published in 2018 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France. 69 s.

Chupakhina S. Methodological bases for digital competence formation of future teachers under conditions of inclusive education: Ukrainian content “Modern World tendencies in the development of science”. volume 2, editor: Babych M.M. , Published by Sciemcee Publishing. London, 2019, pp.26-40


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована