№ 9 (2017)

Зміст

Історія педагогіки

ПРОСВІТНИЦТВО ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 1920-х – 1930-их РОКІВ (САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Galina Bilavich 7-12
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕСЬКИХ МУЗЕЇВ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛЕРЕЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У МІСТІ ГАВЛІЧКУВ БРОД) PDF
Olha Velenkevych 12-18
ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СВІТУ: ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ PDF
Oleksandra Lysenko 18-24
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНСЬКИХ ГІМНАЗІЙНИХ БІБЛІОТЕКАХ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Irina Rozman 25-31
ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА В США PDF
Viktoriia Stynska 31-37
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ США PDF
Vitalii Tretko, Alina Shevchenko 37-44
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ОСВІТИ В СХІДНІЙ УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Olga Tsaryk 44-49

Вища школа

РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
Galina Boryn 50-56
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Oleksandra Iemchyk 56-62
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Maryna Ikonnikova 62-69
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ З РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ГАЛУЗІ ОСВІТИ PDF
Petro Koval 69-74
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF
Alla Kolomiets, Nataly Lazarenko, Eugen Gromov 74-80
УПРОВАДЖЕННЯ ПОДКАСТІВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Olga Lysak 80-84
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ОСВІТИ У ВНЗ УКРАЇНИ PDF
Nelly Lysenko 84-91
ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ, ТВОРЧІСТЬ PDF
Tamara Marchii-Dmytrash 91-96
ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Nataliia Matveieva 96-102
ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Marianna Matishak 103-107
ПОНЯТТЯ “МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ” У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АРБІТРАЖНИХ ЮРИСТІВ PDF
Оlga Nagorna 107-112
KOMPETENCJE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W UNII EUROPEJSKIEJ PDF
Kshyshtof Jushchak 112-119
АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ PDF
Nadiia Yashyn 119-125

Теорія виховання

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Nadiia Kravets 126-131
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ PDF
Galina Lemko, Bogdan Kovbas 131-136
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
Liudmyla Matsuk 137-140
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОПРИЗОВНИКІВ – ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ PDF
Bohdan Mysak, Bogdan Kovbas 140-144
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ МІГРАНТІВ ДО НОВОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ: ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА І ПІДТРИМКА PDF
Nataliia Sabat 144-151
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ У СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Nadiia Trush 151-155
ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ У СУЧАСНІЙ СІМ’Ї ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ ДОШКІЛЬНИКА PDF
Kateryna Lysenko-Helembiuk, Mariana Shupiana 155-158

Теорія навчання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ PDF
Igor Bai 159-162
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В РІЗНОВІКОВИХ ГРУПАХ СУЧАСНИХ ДНЗ PDF
Nataliia Kyrsta, Khrystyna Pindus 163-169
LEPSI I GORSI UCZNIOWIE W KLASIE CZY KLASY LEPSZYCH I GORSZYCH W SZKOLE: DYNAMIKA POTENCJALNYCH REKOMENDACJI NAUCZYCIELI I RODZICÓW PDF
Liutsyna Preuss-Kukhta 169-180
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Nataliia Semenova, Liubov Hrechuk, Yulia Solodukha 181-187
КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ PDF
Mariana Sokol 188-193
УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Svitlana Chupakhina 193-198


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована