№ 11 (2017)

Зміст

Історія педагогіки

ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДНЗ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ ХХ–ХХІ СТОРІЧЧЯ PDF
Nelly Lysenko 7-12
РЕЛІГІЙНИЙ НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДИТИНСТВА Й МАТЕРИНСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Vіktoriia Stynska 12-19
КАДРОВІ ПИТАННЯ У НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ) PDF
Irina Tamozhska 19-27
РОЗВИТОК АМЕРИКАНСЬКОЇ ШКОЛИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ PDF
Alina Shevchenko 28-33
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ “КРАЄВОГО НАУЧНОГО ЗАКЛАДУ ДЛЯ СТОЛЯРСТВА, ТОКАРСТВА, РІЗЬБАРСТВА І МЕТАЛЕВОЇ ОРНАМЕНТИКИ (ОЗДОБИ)” PDF
Vasyl Kuzyk 33-39

Вища школа

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ ІНОЗЕМНИМИ АБІТУРІЄНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Natalia Avramenko 40-45
УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ США PDF
Natalia Bidyuk, Alyona Nakonechna 45-52
ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ВНЗ ЯК РЕСУРС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ PDF
Oksana Vorobyova 53-58
ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ PDF
Olena Gomonyuk 58-63
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
Oksana Kondur 63-70
ПРОФІЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ СТУДЕНТАМ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Marуna Litvinova 70-76
ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ PDF
Vladyslava Liubarets 76-81
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Liudmyla Matsuk 81-87
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ PDF
Yuliya Nenko 87-93
ВПЛИВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛЮСАРІВ – ЕЛЕКТРИКІВ PDF
Igor Roskvas 93-99
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Olga Semenova 100-104
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ PDF
Iryna Skomorovska 104-109
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Irina Kharashchuk 109-114
СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ PDF
Svitlana Chupakhina 114-122

Теорія виховання

ВИХОВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ – ІМПЕРАТИВ ЧАСУ PDF
Hryhoriy Vasyanovych 123-128
ПАТРОНАТ ЯК КОМПОНЕНТ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН PDF
Halyna Halushchak 128-131
ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО РОЛЬОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Nataliia Zakharasevych 131-137
СУСПІЛЬНИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ І СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАКОНИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Volodymyr Kostiv 137-143
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЯК СИСТЕМОТВОРЧА СКЛАДОВА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ PDF
Oleksandra Lysenko 144-154
ДИЗАЙН-МИСТЕЦТВО В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Liu Sin 154-160

Теорія навчання

НАСТУПНІСТЬ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ “ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД” PDF
Yuliia Zlotnitska, Nataliia Zakharasevych 161-165
КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Nadiya Lazarovich 165-169
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ЗОРУ: ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ PDF
Anna Maletska, Svitlana Chupakhina 170-174
МОТИВАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Tamara Marchii-Dmytrash 174-179
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Natalia Matveeva 180-187


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована