№ 15 (2019)

Зміст

Історія педагогіки

ГРОМАДСЬКА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ПЕДАГОГІВ КІНЦЯ ХІХ – 30-ТИХ РР. ХХ СТ. PDF
Maria Bahriy 7-16
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО АДАПТИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Nataliia Bakhmat, Liudmyla Sydoruk 17-25
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ: ДОСВІД США І КАНАДИ PDF
Maria Klepar 25-31
ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ УГОРЩИНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Olga Loboda 31-38
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ PDF
Ildiko Oros 38-45
ПЕДАГОГІЧНА БІОГРАФІСТИКА: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ PDF
Iryna Rozman 45-51
ПОГЛЯДИ ІОАННА ПАВЛА II НА ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ PDF
Nataliia Salyha 51-59

Вища школа

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Olga Bezkorovoyna, Galina Pavlyuk 60-65
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЯХ PDF
Natalia Bilousova 66-72
ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРОІНЖЕНЕРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН) PDF
Ihor Butsyk 73-80
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Tatyana Vasyutina, Lyudmila Teletskaya 81-87
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ PDF
Andriy Kozak 87-96
ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ З ЯКОСТІ ОСВІТИ PDF
Galyna Mykhaylyshyn, Oksana Kondur 96-104
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Mykola Pryhodin 104-110
ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Oxana Rogulska, Olga Tarasova 111-123
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ЯК ОДНОГО З ЧИННИКІВ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Oksana Sahach 123-129
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ PDF
Andrii Tanko 130-136
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ PDF
Yevdokiia Kharkova, Nataliia Pavlushchenko 136-144
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ PDF
Yaroslav Chernionkov 145-152
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: ДОСВІД США PDF
Svitlana Chupakhina 152-160
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ PDF
Zoia Shevtsiv 160-169

Теорія виховання

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ PDF
Каrina Vlasenko 170-175
УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ “ЖИТТЯ” PDF
Ludmila Gonchar 175-182
АКСІОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Nadiіa Kravets 182-187
ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї PDF
Nelia Sirant 187-194
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ЗСО PDF
Ruslana Soichuk 194-201
РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА PDF
Tetiana Tanko 201-207
ФЕНОМЕН “ТОЛЕРАНТНІСТЬ” У ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ PDF
Ivanna Targonius 208-214

Теорія навчання

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Nadiya Ashytok 215-220
ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ: ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Iryna Brushnevska 221-227
ПОНЯТТЯ “МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА”: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І ОСВІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС PDF
Tetiana Holovatenko 227-234
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІОСЕМІОТИКИ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ PDF
Iryna Kaminska 235-240
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Iryna Kashubiak 241-247
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ДИДАКТИЧНІ ПІДХОДИ PDF
Oleh Komar 248-255
МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ НАВЧАННЯ: ПОЧАТКОВІ ЗУСИЛЛЯ І РЕЗУЛЬТАТИм PDF
Valentyna Kudryavtseva, Iryna Shvetsova 255-261
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ PDF
Olga Mykoliuk 261-268
O WSPÓŁCZESNEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ PDF
Patrycja Osińska 268-275


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована