№ 8 (2016)

Зміст

Історія педагогіки

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА - ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Kateryna Binytska, Olena Binytska 7-11
ЗМІСТ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ (1919-1939 рр.) PDF
Liubomyra Iliichuk 11-16
ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО В УКРАИНЕ: ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ PDF
Nelly Lysenko 16-22
ВНЕСОК ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ PDF
Zinoviia Nahachevska, Yurii Hryvnak 22-27
Взаємодія вихователя із батьками – реалізація єдиної динамічної та перспективної системи виховання і навчання в дошкільних закладах Польщі PDF
Iryna Nestaiko 27-33
Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні у першій половині ХХ ст. PDF
Iryna Uliukaieva 33-39
Особливості психологічного супроводу сім’ї у сучасних закладах освіти України PDF
Iryna Yurchenko 39-45

Вища школа

ОБДАРОВАНА ДИТИНА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
Halyna Boryn 46-52
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗОШ І СТУПЕНЯ PDF
Mariia Verkalets 52-57
ЕМПАТІЙНІ ЯКОСТІ ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
Olena Homoniuk 57-63
ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Petro Koval 63-70
ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ – ПРОФЕСІОНАЛІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ PDF
Tetiana Krynytska 70-78
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Oleksandra Lysenko 78-83
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЯК ОЗНАКИ СВІДОМОСТІ Й РОЗКРИТТЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Kateryna Lysenko-Helembiuk 83-88
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОМЕНЕДЖМЕНТУ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ PDF
Marianna Matishak 88-93
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Liudmyla Matsuk 93-97
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ У РУСЛІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Lesia Moroz-Rekotova 79-104
ПРАКТИКА ДИЗАЙН-ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Olesia Oliinyk 104-111
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ PDF
Nataliia Sabat 111-117
КОМУНІКАТИВНА ОБІЗНАНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Tetiana Stambulska 117-122
КОМУНІКАТИВНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Oksana Tur 122-127
ІНТЕГРУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗМІСТ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДОШКІЛЛЯ PDF
Nadiia Frolenkova 127-132

Теорія виховання

ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ДНЗ УКРАЇНИ В РУСЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ PDF
Nataliia Boiko 133-137
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ: МЕДІАБЕЗПЕКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Yuliia Semeniako 137-143
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД БАТЬКІВ ДОШКІЛЬНИКА З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ PDF
Zoriana Udych 143-150

Теорія навчання

ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАННЯ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ДИТИНИ У ШКОЛІ PDF
Nataliia Holota 151-158
ДІАЛЕКТНЕ МОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ДЕВІАЦІЙ У СПІЛКУВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Mykhailo Kovalchuk, Nataliia Serhiienko 158-162
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Tamara Marchii-Dmytrash 162-166


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована