Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 11 (2017) ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Olga Semenova
 
№ 15 (2019) ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО АДАПТИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Nataliia Bakhmat, Liudmyla Sydoruk
 
№ 3 (2014) ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВУ КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” Анотація   PDF
Iryna Gumenjuk
 
№ 2 (2014) ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВУ КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” Анотація   PDF
Iryna Gumenjuk
 
№ 2 (2014) ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВУ КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ“УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) Анотація   PDF
Iryna Iryna Humeniuk
 
№ 14 (2018) ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Natalііa Tararak
 
№ 3 (2014) ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ДНЗ ТА СІМ’Ї Анотація   PDF
Nadiia Trush
 
№ 14 (2018) ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Оlexandra Kuzenko
 
№ 16 (2019) ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Tеtіana Kozak
 
№ 14 (2018) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Olga Lukyanchenko
 
№ 13 (2018) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА ЯК СУБ’ЄКТА МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Fan Chzhensiuan
 
№ 9 (2017) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Анотація   PDF
Liudmyla Matsuk
 
№ 16 (2019) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Каrina Fedchenko
 
№ 9 (2017) ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНСЬКИХ ГІМНАЗІЙНИХ БІБЛІОТЕКАХ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Irina Rozman
 
№ 4 (2014) ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ УКРАЇНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Roman Yatsyshyn
 
№ 12 (2018) ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ Анотація   PDF
Galyna Boryn
 
№ 11 (2017) ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЯК СИСТЕМОТВОРЧА СКЛАДОВА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Oleksandra Lysenko
 
№ 7 (2016) ЧИННИКИ ЦІННІСНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Nataliia Uisimbaieva
 
№ 12 (2018) ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ Анотація   PDF
Tamara Marchii-Dmytrash
 
№ 6 (2015) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF
Alla Nikitina
 
№ 5 (2015) ҐЕНДЕРНА ОСВІТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Nataliia , Tetiana Kyrsta, Demkiv
 
№ 3 (2014) “СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДИТИНСТВА Й МАТЕРИНСТВА”: ДЕФІНІТИВНО-ПОНЯТІЙНА СУТНІСТЬ Анотація   PDF
Viktoriia Stynska
 
476 - 497 з 497 результатів << < 15 16 17 18 19 20 


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована