Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2014) ЕТНОПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: СТАН І ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Oleksandra Lysenko
 
№ 1 (2014) ЕТНОПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: СТАН І ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Oleksandra Lysenko
 
№ 1 (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Ildika Oros
 
№ 1 (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація
Ildika Oros
 
№ 6 (2015) ЗДІБНОСТІ ДО ІНОЗЕМНИХ МОВ (FOREIGN LANGUAGE APTITUDE): СУТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація   PDF
Olesia Khudzei
 
№ 9 (2017) ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ У СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Nadiia Trush
 
№ 7 (2016) ЗМІСТ І СТРУКТУРА ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Serhii Tereshchenko
 
№ 8 (2016) ЗМІСТ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ (1919-1939 рр.) Анотація   PDF
Liubomyra Iliichuk
 
№ 9 (2017) КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ Анотація   PDF
Mariana Sokol
 
№ 5 (2015) КОГНІТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Oksana Tytun
 
№ 5 (2015) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Bohdan Cherniavskyi
 
№ 8 (2016) КОМУНІКАТИВНА ОБІЗНАНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Tetiana Stambulska
 
№ 4 (2014) КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР США ДЛЯРОБОТИ З ПАЦІЄНТАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ Анотація   PDF
Yuliia Hrebenyk
 
№ 8 (2016) КОМУНІКАТИВНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Oksana Tur
 
№ 9 (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Alla Kolomiets, Nataly Lazarenko, Eugen Gromov
 
№ 7 (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ З ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Maryna Baditsa
 
№ 4 (2014) КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ Анотація   PDF
Anastasiia Kazmerchuk
 
№ 5 (2015) КУРС “ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ” У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF
Liliia , Oleksii Paryliak, Vorobets
 
№ 7 (2016) ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ІНШОМОВНОЇ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Nataliia Voinarovska
 
№ 2 (2014) ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТ Анотація   PDF
Oleksandra Lysenko
 
№ 4 (2014) ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯМОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙМАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Tetiana Krekhno
 
№ 5 (2015) ЛЮДИНА – СУБ’ЄКТ, НОСІЙ І ТВОРЕЦЬ ЦІННОСТЕЙ: ВІТАЛЬНО-ЧУТТЄВІ ЦІННОСТІ Анотація   PDF
Oleksandra Lysenko
 
№ 2 (2014) МІСЦЕ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯВ УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Petro Kuzenko, Oleksandra Kuzenko
 
№ 2 (2014) МІСЦЕ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯВ УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація
Petro, Oleksandra Kuzenko , Kuzenko
 
№ 5 (2015) МЕТАФОРИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ СМИСЛОВОГО НАПОВНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ Анотація   PDF
Lidiia Slipchyshyn
 
76 - 100 з 281 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2521-6252