ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ДОЗРІВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ ВИЗНАЧЕНОГО ЗА ТЕМПАМИ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ

Ivan Hlazyrin, Volodymyr Arkhypenko, Valentyna Hlazyrina, Bohdan Mytskan

Анотація


Як відомо, процеси статевого дозрівання яскраво виражені й істотно впливають на фор­му­ван­ня організму в цілому і, як наслідок, можуть бути інформативними для диференціювання навчальних і фі­зичних навантажень для учнівської та студентської молоді, що дуже важливо для практики фі­зичного виховання і спортивної підготовки. Мета – встановити можливості вивчення темпів біо­ло­гіч­ного дозрівання сучасної учнівської та студентської молоді чоловічої статі за вторинними ста­тевими ознаками для диференціації фізичних навантажень. Методи дослідження. Дослідження темпів ста­те­вого дозрівання відбувалося за визначенням стадій формування вторинних статевих ознак і за­гальною формулою статевого дозрівання. Обстеження пройшли 1723 учні та студенти. У кожній віковій групі було від 75 до 117 досліджуваних. Результати. Досліджувалися особливості біологічного до­­зрівання су­час­ної учнівської та студентської молоді чоловічої статі за вторинними статевими ознаками. Вста­новлено, що активні процеси статевого дозрівання більшості хлопців розпочиналися у 13 років, а у 9–25% досліджуваних дещо раніше у 10–12 років. Від 17 до 18 років статеве дозрівання біль­шості юнаків фактично завершується, але до 19 років ще у деяких продовжувалося формування волосяного покриття на лобку. Висновок. Процеси статевого дозрівання мають певні особливості і впливають на форму­ван­ня цілого комплексу морфо-соматичних і психофізіологічних функцій дітей чоловічої статі. Як відомо, пубертатні зміни відбуваються хоч і гетерохронно, але у комплексі взаємозв’язків і взаємовпливів при певній корекції факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Якраз цей факт актуалізує відповідні періодичні дослідження, а даний показник може бути інформативним для диференціювання фізичних навантажень для хлопців від 12–13 до 17–18 років.

Ключові слова: біологічне дозрівання, статеве дозрівання, учнівська та студентська молодь чоловічої статі, вторинні статеві ознаки.Посилання


Glazyrin ID. Fundamentals differentiated physical education. Cherkasy: Vidlunnja-Pljus; 2003. 253 р. Ukraine.

Martirosov EG. Metody issledovanij v sportivnoj antropologii. Moskva: Fizkultura i sport; 1982. 199 р.

Stratiuc O. A. Porivnialnyj analiz fiziologichnyh osoblyvostej pidlitciv riznyh socialnyh grup [dissertation]. Herson; 2002. 223 р.


Повний текст: PDF
12 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.