ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ У ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ

Anton Kudriavtsev

Анотація


У даній статті  розглянуто проблему організації відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей в дитячому таборі. Метою дослідження є вивчення специфіки організації оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей у дитячому таборі. У процесі роботи використовувалися такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, спостереження, анкетування, узагальнення.

Висвітлена специфіка відпочинку та оздоровлення дітей в таборі, розглянута специфіка організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності вихованців в під час оздоровчої зміни.

Розглянута лікувально-оздоровча програма різних типів дитячих таборів та описана їхня діяльність взагалі.

Проведено анкетування в якому визначено ставлення дітей до рухової активності на початку оздоровчої зміни та по її завершенні. Згідно результатів було виявлено у більшості опитуваних низький рівень зацікавленості до рухової активності в наслідок недостатньої проінформованості та залучення до рухової активності.

Дана робота має цінність для соціальних структур, шкіл, позашкільних навчальних закладів, літніх таборів.

Ключові слова: Рухова активність, табір, рекреація, організація.

 
Посилання


Алексеева ЛС, Міняйло ВЮ. Соціальний патронат родини в системі соціального обслуговування: Науково-методичний посібник. Москва: Державний НДІ родини і виховання; 2000. 160 с.

Вайндорф-Сисоєва МЄ. Основи вожатскої майстерності: Навчально-методичний посібник. Москва: ЦГЛ; 2005. 160 с.

Сисоэва МЭ, редактор. В допомогу організатору дитячого оздоровчого табору. Москва: Московське міське педагогічне товариство; 2000. 120 с.

Грігоренко ЮМ. Щоденник вожатого: Практичний посібник. Москва: Педагогічне товариство Росії; 2004. 80 с.

Грігоренко ЮМ, Кострецова УЮ. Кипарис: Навчальний посібник з організації дитячого дозвілля в таборі і школі. Москва: Педагогічне товариство Росії; 2002. 238 с.

Куц ІВ, редактор. Додаткова освіта в літньому таборі: Авторські програми, заняття гуртків. Волгоград: Учителю; 2007. 166 с.

Коваль МБ. Ключ до успіху: Посібник для працівників установ літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Москва: НДІ сім’ї; 1998. 136 с.

Козлова ЮВ, Ярошенко ВВ. Туристичний клуб школярів: Посібник для керівника. Москва: ТЦ Сфера, 2004. 224 с.

Малафій ЛМ, Зімнухова АВ, Васенева ЛП. Організація діяльності оздоровчого табору з денним перебуванням дітей та підлітків на базі установ соціального обслуговування сім’ї та дітей. Журнал “Безпритульний”. 2007. (3).

Машокова ГВ. Нормативно-методичні матеріали з питань організації відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей. Вологд; 2006 47 с.

Дік НФ. Організація літнього відпочинку та зайнятості дітей. Ростов на Доне: Фенікс; 2006. 352 с.

Організація дитячого відпочинку: Нормативні правові документи. Москва: ТЦ Сфера; 2004. 80 с.

Бондаря ВІ, редактор. Організація літнього відпочинку дітей з урахуванням стану їх здоров’я на базі міських освітніх установ (Методичні рекомендації). Москва; 1997. 149 с.

Павленок ПД, редактор. Основи соціальної роботи: Підручник. Москва: ИНФРА; 2000. 368 с.


Повний текст: PDF
12 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.