ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ АЕРОБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

Oleksandr Lemak, Iryna Sultanova, Iryna Ivanyshyn, Rodion Arlamovskyi

Анотація


Мета дослідження – вивчити розвиток фізичних якостей у підлітків з високим, середнім та низьким рівнями аеробної продуктивності. Методи дослідження: визначення аеробної продуктивності методом степ-ергометрії (Карпман В.Л.,1988), тестування фізичної підготовленості (Сергієнко Л.П., 2010). Результати дослідження та їхнє обговорення. Виявлено, що вік 13–14 років є сприятливим періодом для розвитку динамічної сили згиначів плеча та статичної м’язової витривалості у підлітків чоловічої статі з середнім та низьким рівнем аеробної продуктивності, а також для покращення показників стрибка у довжину з місця у підлітків з середнім рівнем аеробної витривалості як жіночої, так і чоловічої статі. У дівчат з низьким рівнем аеробної продуктивності цей час є сприятливий для розвитку динамічної сили згиначів плеча. Вік 14–15 років є сприятливим для розвитку динамічної м’язової витривалості у підлітків чоловічої статі з середнім рівнем аеробної витривалості. Висновок. Отримані результати зумовлюють необхідність застосування диференційованих підходів з метою підвищення фізичної підготовленості підлітків.

Ключові слова: фізичні якості, фізична підготовленість, підлітки, аеробна продуктивність.


Посилання


Арефьєв ВГ. Фізичні можливості учнів загальноосвітньої школи різного рівня фізичного розвитку. Вісник Чернігівського національного університету імені Т. Г. Шевченка. 2013; (112): 26–28.

Глазирін ІД. Основи диференційованого фізичного виховання. Черкаси: Відлуння-Плюс; 2003. 352 с.

Глазирін І, Глазиріна В. Диференційоване вдосконалення витривалості юнаків. Вісник Прикарпат-ського університету. Серія: Фізична культура. 2016; (23): 21–25.

Карпман ВЛ, Белоцерковский ЗБ, Гудков ИА. Тестирование в спортивной медицине. Москва: Физкультура и спорт; 1988. 208 с.

Куц О, Кедровський Б, Леонова В. Концептуальні передумови перебудови шкільної системи фі-зичного виховання в Україні. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2017; 4 (40): 15–43.

Мисів В, Єдинак Г, Галаманжук Л, Герасимчук А. Оцінка ефективності фізичної підготовки підлітків із різними соматотипами. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2017; (27–28).

Неділько ВП, Камінська ВМ, Руденко СА, Пінчук ЛП. Стан фізичного здоров’я дітей шкільного віку та шляхи його підвищення. Перинатология и педиатрия. 2009; 2 (38): 72–74.

Омельяненко І. Тенденції у стані здоров’я школярів незалежної України. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2017; (25–26): 203–210.

Сергієнко ЛП. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти. Київ: КНТ; 2010. 776 с.

Kati R, Bala G, Barovi Z. Gender differentiations of cognitive-motor functioning in prepubertal and pubertal children. Coll Antropol. 2012 Junу; 36 (2): 63–72.

Lemak O, Sultanova І, Ivanyshyn I, Arlamovsky R. Somatic health of schoolchildren of Prycarpattya. Scientific Review of Phуsical Сulture. 2013; 3 (3): 79–84.

Spessato BC, Gabbard C, Valentini N. The Role of Motor Competence and Body Mass Index in Children’s Activity Levels in Physical Education Classes. JTPE. 2013; 32 (2): 118–130.

Whipp P, Taggart A, Jackson B. Differentiation in outcome-focused physical education: Pedagogical rhetoric and reality. Physical Education and Sport Pedagogy. 2014; 19 (4): 370–382. Available from: http://dx.doi. org/10.1080/17408989.2012.754001.


Повний текст: PDF
12 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.