ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИМ НА ВЕГЕТО-СУДИННУ ДИСТОНІЮ (теоретична стаття)

Oleksandr Nikolenko

Анотація


Метою роботи є обґрунтування ролі ефективності засобів фізичної реабілітації у лікуванні хворих на вегето-судинну дистонію.

Методи дослідження базуються на аналізі та узагальненні даних наукових джерел з проблеми “вегето-судинна дистонія”. Завданнями дослідження передбачалось опрацювати літературні джерела за темою дослідження; визначити на підставі результатів огляду доказової медицини ефективність методів фізичної реабілітації при вегето-судинній дистонії. У процесі роботи над статтею було опрацьовано фонди інтернет-ресурсів.

Висвітлено достовірність ефективності реабілітаційного процесу при даній патології. Описано методичні підходи та оцінена роль лікувальної фізичної культури, фізіотерапії та лікувального масажу в реабілітації хворих на вегето-судинну дистонію. Обґрунтована ефективність застосування фізіо­те­рапевтичних процедур та лікувальної фізичної культури у хворих на вегето-судинну дистонію. Ви­світ­лено наскільки проблема даної патології актуальна в сучасній клінічній медицині.

Виявлено ефективні засобио реабілітації при  при  вегето-судинній дистонії, якими є лікувальна фізична культура і масаж, дієта, фітотерапія, психтренінг, фізіотерапевтичні впливи, загартування, раціональний режим праці і відпочинку. 

 
Посилання


Амосова ЕН. Нейроциркуляторна дистонія. В кн. Клінічна кардіологія. Київ: Здоров’я; 2002.

Аникин ВВ, Курочкин AA, Кушнир С. Нейроциркуляторная дистония у подростков. Москва: Тверь; 2000.

Дубровский ВИ. Лечебная физическая культура (кинезотерапия). Учебник для вузов. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС; 1998.

Лильин ЕТ, Цека ОС. Комплексная реабилитация детей и подростков с артериальными гипертониями и гипотониями Королев. Москва: ОАО “Издательство “Медицина””; 2007.

Милюкова ИВ, Евдокимова ТА. Большая энциклопедия оздоровительных гимнастик. Москва: Сова; 2007.

Крапівіна К, Мусієнко О, Савка І, Хома С. Реабілітація хворих на вегето-судинну дистонію засобами дихальної гімнастики. 2006.

Сердюк НМ, Вакалюк ОС, Стасишин ОС. Внутрішня медицина: Терапія: Підручник; Київ: Медицина; 2007.


Повний текст: PDF
12 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.