АНАЛІЗ РУКОПАШНОГО БОЮ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Yurii Radchenko, Heorhii Korobeinikov, Yurii Chernozub, Lesia Korobeinikova, Bogdan Mytskan

Анотація


Мета роботи – дослідити сучасний стан та визначити перспективи розвитку рукопашного бою як виду спорту та складової бойової підготовки; вивчити особливості організації та проведення зма­гань; проаналізувати кількісний і якісний склад учасників змагань, тренерів, суддів, спортивних керів­ників з рукопашного бою.

Матеріал та методи: досліджені документи організації та проведення змагань, якісний та кількісний склад учасників змагань, тренерів, суддів з рукопашного бою, що були проведені протягом 2014–2016 рр.

Рукопашній бій тісно пов’язаний з вирішенням війсь­кових завдань, завдяки властивості адап­та­ції до сучасних військових вимог, входить до програм військової підготовки різних правоохоронних орга­нів, Збройних сил України та армій багатьох країн світу. Спортивний напрямок рукопашного бою є фундаментом формування та удосконалення про­фесійно-прикладних навичок і має свої відмінності, а саме, наявність у програмі навчання та правилах змагань розділів бойового (прикладного) напрямку.

Сучасний рукопашний бій є унікальним видом спорту, який поєднує в собі спортивний та приклад­ний напрямки та на сучасному етапі роз­витку, дякуючи своїм особливостям, є вагомою час­тинною бойової та професійної підготовки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

Ключові слова: рукопашний бій, єдиноборства, бойова підготовка, підготовленість

 Посилання


Ашкинази СМ. Кочергин АН. Анализ эффективности различных тактических вариантов ведения рукопашного боя. Научно-теоретический журнал “Ученые записки”. 2008; 3 (37):10–12.

Бака ММ, Корж ВП. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді: навч.-метод. посібник. Київ: ПВА “Книга пам’яті України”; 2004. 464 с.

Божко СА, Кирпенко ВМ, Маракушин АІ. Оцінка ефективності якості підготовки курсантів з дисципліни“Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт”. Педагогіка, психологія та ме-дико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2007; 11:63–71.

Горкина АП, редактор. Военный энциклопедический словарь. Москва: Большая Российская энциклопедия, Рипол Классик; 2002. 1664 с.

Грошев Ю. Боевая подготовка в сухопутных войсках США. Зарубежное военное обозрение. 1987; 2: 23–28.

Распопова АА, редактор. Дорофеев ВА, Нестеров АА. Система проверки и оценки физической подготовки Вооруженных Сил стран НАТО. Ленинград: ВДКиФК; 1990. 54 с.

Ісаков МА, Яковлев МЮ, Хлопецький ОО, Василів ЮІ. Аналіз існуючої системи аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ в об’єднаних збройних силах НАТО та сухопутних військ збройних сил України. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2009; 4: 150–156.

Коваленко ТГ, Каганов РВ, Мачулин ПП. Физическая подготовка иностранных армий. Методические рекомендации; 1998. 36 с.

Маракушин АІ, Попов ФІ, Куцевол РВ. Аналіз досвіду підготовки військовослужбовців до рукопашного бою в зарубіжних арміях. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного ви-ховання і спорту. 2011; 5: 55–58.

Молоков ОВ. Щодо удосконалення змісту рукопашної підготовки в збройних силах України . Вісник Національної академії оборони України. 2009; 9: 39–47.

Наказ Міністра оборони України № 400 “Про затвердження Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України” (НФП-97). Київ: 1997.150 с.

Наказ Міністра оборони України № 685 “Про затвердження Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України” (НФП-09). Київ: 2009. 231 с.

Наставление по физической подготовке Вооруженных Сил Союза ССР (НФП-48). Москва: Воениздат Министерства обороны СССР; 1948. 336 с.

Номеровський СВ, Попадьїн ВВ, Бондарев ДВ, Бурень НВ. Рукопашна підготовка як підсистема спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук. теорет. журн. Харків: ХДАФК. 2010; 4: 169–172.

Попов ФИ, Варжеленко ИИ, Горелов АА. Организация и проведение: V международная научная конференция; 2009. 38 с.

Гартвич ОГ, Горяєв ОМ, Капустін МП., Радченко ЮА, редактори. Правила змагань з рукопашного бою. Київ: 2004. 51 с.

Радченко ЮА. Особливості змагальної кваліфікованих спортсменів з рукопашного бою. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2015; 12: 91–95.

Субот АІ. Визначення надійності контрольних вправ для перевірки фізичної підготовленості військовослужбовців. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2001; 1: 55–57.

Сухоцкий ВИ. Физическая подготовка морской пехоты США. Ленинград: 1982. 45 с.

Сухорада ГІ, Фіногенов ЮС. Аналіз динаміки змін засобів фізичної підготовки в керівних документах у Збройних Силах України. Науковий часопис Нац. педаг. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова. 2012; 15 (17): 111–118.

Тимчасова Настанова з фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України (НФП – 2014). Затв. наказом МОУ № 35 від 11.02.2014. Київ: 2014. 158 с.

Гартвич ОГ, Радченко ЮА, редактори. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність з рукопашного бою : Робоча програма. Київ: МАУП; 2005. 76 с.

Финогенов ЮС. Физическая подготовка в вооруженных силах. Теория и методика физического воспитания; Под ред. Т.Ю. Круцевич. 2003; 2: 184–200.

Яковлев ЯИ. История возникновения искусства единоборства. Молодой учёный. 2012; 5 (40): 583–584.

AR 350-1, Army Training and Leader Development. Washington, DC: Headquarters Department of the Army. 1985.

Ashkinazi S, Jagiello W, Kalina R. The importance of hand-to-hand fights for determining psychomotor competence of antiterrorists. Arch. Budo. 2005; 1: 8–12.

Ashkinazi S, Goverlov A, Tsed N, Utenko V. Teaching hand-to-hand combat in the amies of North Korea, China and Israel. Russian martial art St. Peterburg. 2000; 4–5

Combatives Hand to Hand Combat Manual (FM 21–150). United States Department of the Army; 1992. 168 p.

Field Manual FM 7-22 Army Physical Readiness Training with Change. United States Government US Army; 2013.

FM 21-75. Combat skills of the soldier. Washington; 1983.

Graevenitz GG.-W. Ausbildung des americanischen Offizers. Beispiel: US Air Force Academy II Trup-penpraxis. 1988;1:72–75.

Hand-To-Hand Combat FM 21-150, United States Department of the Army; 1954.

Joseph E. Raycroft Mass Physical Training: For Use in the Army and the Reserve Officers Training Corps Forgotten Books; 2015. 308.

Richard Wilhelm Book of changes; foreward by C.G. Jung. London: Routledge & K. Paul. 1951.

Steven HB, Bruce HJ, Julie G, Stephen WM. Prevention of Physical Training-Related Injuries Recom¬men-dations for the Military and Other Active Populations Based on Expedited Systematic Reviews. Am J Prev Med. 2010; 156–181.

Training Circular No / TC 3-22.20. Headquarters Department of the Army. Washington, DC; 2010. 26.


Повний текст: PDF
12 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.