КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ЮНАЦЬКИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР В ЗМАГАННЯХ У ГРУПІ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ (теоретична стаття)

Artur Palatnyi

Анотація


Мета дослідження – з’ясувати вимоги до відбору учасників Юнацьких Олім­пійських ігор у групі спортивних єдиноборств. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури і джерел інформаційної мережі Інтернет, аналіз документальних матеріалів. Утворення змагань Юнацькі Олімпійські ігри є визначальним у структурі олімпійського руху. Залучення до них юних спортсменів різних країн світу зумовлює необхідність вивчення критеріїв допуску до зазначених змагань. Критерії допуску зі спортивних єдиноборств зі сторони організаторів Юнацьких Олімпійських ігор є мінімалізованими та сконцентровані на досягненнях спортсменів у провідних зма­ганнях здебільшого останнього року перед іграми. На національному рівні спостерігається значна ва­ріативність вимог до потрапляння до складу юнацьких збірних команд зі спортивних єдиноборств та участі в Юнацьких Олімпійських ігор. У боксі, боротьбі (вільній та греко-римській) до збірної потрап­ляють переможці всеукраїн­ських молодіжних ігор, у тхеквандо проводяться окремі кваліфікаційні зма­гання та об’єктивно складна, варіативна та “роздута” система відбору учасників Юнацьких Олімпій­ських ігор представлена у фехтуванні. На національному рівні спостерігається значна варіативність вимог до потрапляння до складу юнацьких збірних команд зі спортивних єдиноборств та участі в Юнаць­ких Олімпійських ігор. У бок­сі, боротьбі (вільній та греко-римській) до збірної потрапляють переможці всеук­раїнських молодіжних ігор, у тхеквандо проводяться окремі кваліфікаційні змагання та об’єктивно складна, варіативна та “роздута” система відбору учасників Юнацьких Олімпійських ігор представлена у фехтуванні.

Ключові слова: юнацькі олімпійські ігри, допуск, спортивні єдиноборства.


Посилання


Бондарчук ІВ. Про підсумки I Юнацьких Олімпійських ігор. Фізичне виховання в школі. 2010; 5:

–13.

Борисейко В. Організаційні аспекти Олімпійських ігор і Юнацьких Олімпійських ігор: схожість та відмінність. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014; 1: 82–86.

Гамов ВГ. Перші Юнацькі олімпійські ігри – це передусім велика освітня програма. Фізичне виховання в школі. 2010; 5: 9–11.

Головатенко ОМ, Олексієнко ЯІ. Олімпійський рух в Україні. Участь українських спортсменів в Олімпійських іграх: навч.-метод. посіб. Черкаси: ЧІБСУБСНБУ; 2015. 46 с.

Платонов ВМ, редактор. Енциклопедія Олімпійського спорту України. Київ. Олімп. л-ра; 2005. 462 с.

Палатний А. Досягнення спортсменів України у змаганнях зі спортивних єдиноборств на Іграх Олімпіад (1992–2016 рр.). Фізична активність, здоров’я і спорт. 2017. ; 2 (28): 3–12.

Палатний А. Номенклатура нормативно-правового забезпечення розвитку олімпійських спортивних єдиноборств в Україні. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Житомир: Видавець: Євенок ОО. 2017; 4 (23): 302–307.

Палатний А. Обсяги спеціалізацій зі спортивних єдиноборств у вищих училищах та ліцеях-інтернатах спортивного профілю (2005–2012 рр.). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт” зб. наукових праць. Київ. 2017; 12 (94) 17: 66–71.

Палатний А. Структура розподілу нагород в спортивних єдиноборствах у програмах Олімпійських ігор. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2017; 25–26: 218–225.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее прак¬ти-ческие приложения : учеб. тренера высш. квалификации. К. : Олимпийская література. 2004: 808 с.

Про підготовку збірної команди України до участі у I Юнацьких Олімпійських іграх 2010 року: Наказ, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. 3929/364, 06.11.2009,

Про проведення V літніх юнацьких спортивних ігор України 2009 року: Наказ, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. N 74, 20.01.2009,

Приступа Є, Бріскін Ю, Палатний А, Пітин М. Розвиток та становлення спортивних єдиноборств у програмах Ігор Олімпіад сучасності. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2017; 1 (27): 3–19.

Сітнікова НС. Системний підхід держави до покращення

Олімпійського руху України на сучасному етапі. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони”. Серія: “Державне управління”. Запоріжжя; 2012; 1 (37): 49–53.

Булатова М, Єрмолова В, Бєлокуров Д, Касьяненко О. Юнацькі Олімпійські ігри. Сінгапур 2010: навч. посіб. Київ: Нац. олімп. комітет України; 2010. 68 с.


Повний текст: PDF
12 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.