МІСЦЕ CТЕПАНА ФЕДАКА В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ГОРОЖАНСЬКОГО КОМІТЕТУ У ЛЬВОВІ (1918–1921 рр.)

Богдан САВЧУК

Анотація


У статті розкривається внесок львівського адвоката Степана Федака у роботу Українського горожанського комітету у Львові. Вказується, що організація була заснована у переддень Листопа­дового чину і діяла в умовах польсько-українського  військово-політичного протистояння. На основі архівних матеріалів і періодики автор аналізує основні аспекти діяльності української гуманітарної інституції, до яких був залучений діяч. Наголошується, що, будучи керівником комітету, С. Федак здійс­нював контроль за фінансовими справами, репрезентував організацію у відносинах із владою, допомагав у вирішенні матеріальних проблем українського населення Галичини.

 


Ключові слова


Український горожанський комітет; С. Федак; гуманітарна організація Львів

Посилання


Baran, Zoia. “Stepan Fedak” u Zakhidno-Ukrains’ka Narodna Respublika, 1918–1923. Uriady. Postati, edited by Yaroslav Isaievych. (L’viv: Inst. Ukrain. im. I. Kryp’iakevycha, 2009), 289–306. (in Ukrainian).

Batiuk, Taras. “Nadzvychajna dyplomatychna misiia UNRady ZUNR do USA”, v Ukraina: kul’turna spadschyna, natsional’na svidomist’, derzhavnist’ 17 (2008): 116–122. (in Ukrainian).

Bezhuk, Ol’ha. “Blahodijna diial’nist’ samarytians’koi sektsii Ukrains’koho Horozhans’koho Komitetu u L’vovi”, Visnyk universytetu L’vivs’ka Politekhnika 693 (2011): 142–146. (in Ukrainian).

Bilavych, Ivan, Savchuk Borys. “Ukrains’kyj horozhans’kyj komitet iak reprezentant sotsial’noho zakhystu ukraintsiv (1918–1921 rr.)”, Nauchnye trudy SWorld vyp. 46, tom 5 (2017): 50–54. (in Ukrainian).

Chykalenko, Yevhen. Schodennyk. 1919–1920 rr. (Kyiv, N’iu-Jork: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy, 2005), 640. (in Ukrainian).

Davybida, Lev. “Diial’nist’ Samarytians’koi sektsii ukrains’koho Horozhans’koho komitetu u sferi okhorony zdorov’ia (1918–1923 rr.)”, Naukovi pratsi istorychnoho fakul’tetu Zaporiz’koho natsional’noho universytetu 39 (2014): 62–67. (in Ukrainian).

Dejvis, Norman. Bozhe ihrysche: istoriia Pol’schi. (Kyiv: Osnovy, 2008), 1080. (in Ukrainian).

Fedak-Sheparovych, Olena. “Ukrains’kyj Chervonyj Khrest u L’vovi 1918–1919”, Visti kombatanta № 6 (1961). (in Ukrainian).

Hlovats’kyj, Ivan. “Rol’ kolehii oborontsiv v orhanizatsii pravovoho zakhystu politychnykh v’iazniv u politychnykh sudovykh protsesakh u Skhidnij Halychyni (1918–1926 rr.)”, Visnyk Khmel’nyts’koho instytutu rehional’noho upravlinnia ta prava 2 (2003): 21–27. (in Ukrainian).

Ivaschuk, Volodymyr. “Uchast’ naddniprians’kykh politychnykh emihrantiv u diial’nosti halyts’koi hromads’koi orhanizatsii “Ukrains’kyj Horozhans’kyj Komitet” v 1921 r.”, Intelihentsiia i vlada 11 (2008), 161–172. (in Ukrainian).

Kasovi knyhy, hruden’ 1918 – hruden’ 1919, Tsentral’nyj derzhavnyj istorychnyj arkhiv Ukrainy, m. L’viv (dali – TsDIAL Ukrainy), f. 462, op. 1, spr. 268, 151 ark. (in Ukrainian).

Lystuvannia z Tymchasovoiu uriadovym komitetom Ministerstva vnutrishnikh sprav u Varshavi, Dy-rektsiieiu politsii u L’vovi pro zatverdzhennia statutu komitetu ta pidhotovtsi statutiv okruzhnykh i mistsevykh komitetiv, 1918–1921, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op. 1, spr. 2, 32 ark. (in Ukrainian).

Lystuvannia z ukrains’kymy tovarystvamy i orhanizatsiiamy Skhidnoi Halychyny pro zbir ta rozpodil pozhertvuvan’ dlia ukrains’koho naselennia, 1920, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op. 1, spr. 241, 77 ark. (in Ukrainian).

“Masovi areshty ukrains’kykh zaliznychnykiv”, Vpered, 11 bereznia 1919. (in Ukrainian).

Prokip, Andrij. “Osvitnia diial’nist’ Ukrains’koho horozhans’koho komitetu v 1920-kh rr.”, Visnyk L’vivs’koi komertsijnoi akademii. Seriia humanitarni nauky 13 (2015): 90–94. (in Ukrainian).

Protokoly zasidan’ vykonavchoho viddilu, 1920–1921, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op.1, spr. 11, 66 ark. (in Ukrainian).

Protokoly zasidannia predstavnykiv ukrains’kykh humanitarnykh tovarystv u L’vovi z pytan’ diial’nosti komitetu i vyboriv delehativ dlia poizdky v SShA, 1920, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op. 1, spr. 229, 19 ark. (in Ukrainian).

“Rezyhnatsiia ukrains’kykh radnykh m. L’vova”, Vpered, 5 bereznia 1919. (in Ukrainian).

“Rozmova z Marshalom”, Dilo, 22 travnia 1935. (in Ukrainian).

Rozporiadzhennia dyrektsii politsii pro prypynennia diial’nosti komitetu, 1921, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op. 1, spr. 4, 29 ark. (in Ukrainian).

Rubl’ov, Oleksandr. “Orhanizatsiia upravlinnia v ukrains’kykh zemliakh II Rechi Pospolytoi”, Istoriia derzhavnoi sluzhby v Ukraini: u 5 t., T. 2, edited by Stanislav Kul’chyts’kyj. (Kyiv: Nika-Tsentr, 2009. T. 2.), 512. (in Ukrainian).

Savchuk, Borys. “Ukrains’ki hromads’ki orhanizatsii v suspil’nomu zhyttia Halychyny (ostannia tretyna KhIKh st. – kinets’ 30-kh rokiv KhKh st.)” (dok. dys., Chernivets’kyj derzhavnyj universytet imeni Yuriia Fed’kovycha, 1999), 492. (in Ukrainian).

Slyzh, Adol’f. Moi lita. Spohady. (L’viv: Manuskrypt, L’viv, 2014), 156. (in Ukrainian).

Spysky chleniv komitetu u L’vovi, 1920–1921, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op. 1, spr. 282, 32 ark. (in Ukrainian).

Spysky kerivnoho skladu komitetu za sektsiiamy, 1920–1921, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op. 1, spr. 281, 21 ark.

Statti nevstanovlenykh avtoriv ta istorychni dovidky pro zasnuvannia, diial’nist’, sklad ta potreby komitetu, 19.02.1920–10.1921, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op. 1, spr. 3, 68 ark. (in Ukrainian).

Statut, 3.03.1920–21.06.1920, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op. 1, spr. 1, 41 ark. (in Ukrainian).

“Ukrains’ka delehatsiia v Pravliachij Komisii”, Vpered, 6 bereznia 1919. (in Ukrainian).

“Ukrains’ki deputaty v Pravliachij Komisii”, Vpered, 8 bereznia 1919. (in Ukrainian).

“V tymchasovij radi L’vova”, Vpered, 8 liutoho 1919. (in Ukrainian).

“Visti iz kraiu”, Vpered, 16 zhovtnia 1919. (in Ukrainian).

“Visti iz kraiu”, Vpered, 23 veresnia 1919. (in Ukrainian).

Zhurnal zapysu rishen’, doruchen’ ta propozytsij vykonavchoho viddilu komitetu za sektsiiamy, traven’–veresen’ 1920, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op. 1, spr. 19, 66 ark. (in Ukrainian).

Zvity, lystuvannia, spysky ta inshi dokumenty pro diial’nist’ torhovykh spilok, tovarystv i kooperatyv Skhidnoi Halychyny pro orhanizatsii prodovol’choi dopomohy naselenniu, 1920–1921, TsDIAL Ukrainy, f. 462, op. 1, spr. 227, 106 ark. (in Ukrainian).


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.