ІВАН ФРАНКО У ВЗАЄМИНАХ ІЗ СІЧОВИМ РУХОМ ГАЛИЧИНИ Й БУКОВИНИ ПОЧАТКУ ХХ ст.

Микола ГУЙВАНЮК

Abstract


У статті автор на основі джерел та наукових досліджень аналізує вплив творчості Івана Франка на розвиток українського січового руху. Звернуто увагу на співпрацю українського письменника з галицькими та буковинськими “Січами”, охарактеризовано непрості взаємини І. Франка з К. Трильов­сь­ким щодо організації українського січового руху. Розкрито ставлення письменника стосовно створення осередків українського пожежно-гімнастичного товариства “Січ” на території Гуцульщини і По­куття.


Keywords


Галичина; Буковина; січовий рух; Іван Франко

References


Arsenych, Petro. Prykarpattia v zhytti Kameniara. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 1995.

Dashkevych, Roman. Nychka, H. “Tovarystvo “Povitova Sich” u Lvovi”, Hei, tam na hori “Sich” ide!, red. Petro Trylovskyi. Kyiv: VIPOL, 1993, 230–249.

Franko, Ivan. “Hei, sich ide...”, Hei, tam na hori “Sich” ide!, red. Petro Trylovskyi. Kyiv: VIPOL, 1993, 228.

Franko, Ivan, “Zbirnyk pisen patriotychnykh i sichovykh”, Literaturno-naukovyi visnyk, no. 34, (1906): 205–206.

Franko, Ivan. “Rozvyvaisia ty vysokyi dube”, Striletska holhofa. Sproba antolohii, upor. Taras Salyha. Lviv: Kameniar, 1992, 23–24.

Franko, Ivan. “Ne pora...”, Hei, tam na hori “Sich” ide!, red. Petro Trylovskyi. Kyiv: VIPOL, 1993, 314.

Holos Pidkarpattia, May, 19, 1911.

Hromadskyi holos, March, 2, 1914.

Kasiian, Vasyl. “Sich” na Pokutti. Uryvok iz spohadiv”, Holos Pokuttia, no. 56 (1996): 2.

Melnychuk, Bohdan. “Velykyi Kameniar u vzaiemynakh z kraiem Bukovynskoho soloviia”, Universytetskyi visnyk (Chernivtsi), no. 7–9 (2006): 8–9.

Prohrama roboty “Povitovoi Sichi” ta vidozva do vsikh “Sichei” Lvivskoho povitu. Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti, f. 290, op. 1, spr. 5, 18 ark.

“Sichovi” zvychai”, Zaporozhets. Kaliendar na perestupnyi rik 1904.

Kolomyia, 1904, 93–98.

Trylovskyi, Kyrylo. Z moho zhyttia. Kyiv, Edmonton, Toronto: Takson, 1999.

Zaleskyi, Oleksii. “Sichovi pisni”, Hei, tam na hori “Sich” ide! Hei, tam na hori “Sich” ide!, red. Petro Trylovskyi. Kyiv: VIPOL, 1993, 280–282.


Full Text: XML (Українська)
20 :: 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.