СПОГАДИ ІВАНА ФРАНКА ПРО КНЯЗЯ РОМАНА ЧАРТОРИЙСЬКОГО І ВАЛЕ-РІЯНА КАЛІНКУ.

Ігор ЧОРНОВОЛ

Анотація


Як мемуарист, Франко відомий недостатньо. Тим більша цінність його спогадів про двох польських діячів – Романа Чарторийського і отця Валеріяна Калінку, опублікованих 1887 р. у літе­ратурному додатку до польської газети “Край”, що виходила в Санкт-Петербурзі. Оскільки в дійсності видатний український революціонер комунікував не лише з польськими соціалістами, а й князями та клерикалами, ці спогади не пропагувалися і здебільшого відомі лише вузькому колу досвідчених фран­кознавців. Тим більше, що предметом Франкових суперечок з кн. Р. Чарторийським і о. В. Калінкою були не марксизм і революція, а церква та націоналізм, співпраця українців не з російськими народ­никами, а польським консервативним істеблішментом.

 


Ключові слова


Іван Франко; спогади; князь Роман Чарторийський; Валеріан Калінка

Посилання


Franko I. Roman Czartoryski i Kalinka. Ze wspomnień osobistych // Przegląd literacki. Dodatek do “Kraju”. – № 26–27.

Kmiecik Z. “Kraj” za czasów redaktorstwa Erazma Piltza. – Warszawa, 1969; Pasdro G. Współpraca Iwana Franki z peterburskim “Krajem” // Studia polono-slavica-orientalia. Acta literaria, VI, 1980. – S. 185–209.

Polski słownik biograficzny. – T. IV. – Zeszyt 16. – Kraków, 1937. – S. 295–296.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.