УЧАСТЬ ЛЕВА БАЧИНСЬКОГО У ПЕРЕДВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ 1907 і 1911 рр. ДО АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ганна ПАСКА

Анотація


Проаналізовано участь українського громадського діяча Лева Бачинського у передвиборчих кампаніях до австрійського парламенту в 1907 і 1911 рр. Із залученням матеріалів часопису “Громадсь- кий голос” досліджено основні засади виборчої програми політика. Висвітлено хід і результати пар- ламентських виборів, протистояння українських та польських політичних сил у Станиславівському виборчому окрузі. Ключові слова: Лев Бачинський, Українська радикальна партія, Українська національно-демо- кратична партія, австрійський парламент, передвиборча кампанія, Покуття, Австро-Угорщина

Посилання


Avtobiohrafiia chlena vitse-prezydenta halytskoho ukrainskoi natsionalnoi rady Bachynskoho Leva,

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi (dali – TsDIAL Ukrainy), f. 309, op. 1, spr. 2177.

(in Ukrainian).

Chomu rozihnaly parlament?, Hromadskyi holos, April 5, 1911. (in Ukrainian).

Do vybortsiv okruhiv, Hromadskyi holos, March 22, 1907. (in Ukrainian).

Do vybortsiv, Hromadskyi holos, March 22, 1907. (in Ukrainian).

Iz Stanyslavivskoho vyborchoho okruha, Hromadskyi holos, March 22, 1907. (in Ukrainian).

Levytskyi, Kost. Istoriia politychnoi dumky halytskykh ukraintsiv 1848–1914. Na pidstavi spomyniv.

Lviv, 1926. (in Ukrainian).

Makukh, Ivan. Na narodnii sluzhbi. Detroit : Vydannia ukrainskoi vilnoi hromady Ameryky, 1958. (in

Ukrainian).

Mykhalskyi, Yurii. Polski politychni partii ta ukrainske pytannia v Halychyni na pochatku KhKh stolittia

(1902–1914). Lviv: Kameniar, 2002. (in Ukrainian).

Nashi radyk. kandydaty, Hromadskyi holos, June 12, 1911. (in Ukrainian).

Radykalni kandydatury, Hromadskyi holos, April 20, 1911. (in Ukrainian).

Sprаvozdanie zizdu, Hromadskyi holos, January 11, 1907. (in Ukrainian).

Sprаvozdanie zizdu, Hromadskyi holos, January 22, 1907. (in Ukrainian).

Sprаvozdanie zizdu, Hromadskyi holos, January 4, 1907. (in Ukrainian).

Stefanyk, Vasyl. Povne zibrannia tvoriv: u 3 t. Avtobiohrafichni tvory, poezii v prozi, publitsystyka,

nezakincheni tvory i pereklady. Kyiv: AN Ukrainskoi RSR, 1953, t. 2. (in Ukrainian).

Tov. dr. Lev Bachynskyi, Hromadskyi holos, June 8, 1911. (in Ukrainian).

Tovmachchyna, Hromadskyi holos, April 20, 1911. (in Ukrainian).

Vidozva do nashykh selian vybortsiv!, Hromadskyi holos, April 5, 1911. (in Ukrainian).

Vyborchyi fond, Hromadskyi holos, April 5, 1911. (in Ukrainian).

Z 59. okruha, Hromadskyi holos, June 14, 1911. (in Ukrainian).

Z Kozivshchyny, Hromadskyi holos, May 18, 1911. (in Ukrainian).

Z peredvyborchoho rukhu, Hromadskyi holos, April 12, 1907. (in Ukrainian).

Z peredvyborchoho rukhu, Hromadskyi holos, April 19, 1907. (in Ukrainian).

Z peredvyborchoho rukhu, Hromadskyi holos, April 26, 1907. (in Ukrainian).

Z peredvyborchoho rukhu, Hromadskyi holos, April 9, 1907. (in Ukrainian).

Z peredvyborchoho rukhu, Hromadskyi holos, March 22, 1907. (in Ukrainian).

Z peredvyborchoho rukhu, Hromadskyi holos, March 29, 1907. (in Ukrainian).

Z peredvyborchoho rukhu, Hromadskyi holos, May 1, 1907. (in Ukrainian).

Z peredvyborchoho rukhu, Hromadskyi holos, May 10, 1907. (in Ukrainian).

Z peredvyborchoho rukhu, Hromadskyi holos, May 15, 1907. (in Ukrainian).

Z Ternopilshchyny, Hromadskyi holos, May 18, 1911. (in Ukrainian).

Z Tovmachchyny, Hromadskyi holos, May 18, 1911. (in Ukrainian).

Z vyborchoho okruha Ternopil – Zbarazh – Kozova – Nove Selo, Hromadskyi holos, May 18, 1911. (in

Ukrainian).

Baran, Andzhelika. “Vyborcha kampaniia u Halychyni do Avstriiskoho parlamentu u 1907 r.: perebih ta

rezultaty”, Chasopys Akademii advokatury Ukrainy 16 (2012): 1–5. (in Ukrainian).

Sheremeta, O., Shumlianskyi V. “Etapy formuvannia vyborchoi systemy v Avstro-Uhorskii derzhavi ta

ukraino-polske protystoiannia u pytanniakh yii reformuvannia u 1873–1914 rr.”, Efektyvnist derzhavnoho

upravlinnia: zb. nauk. pr. Lvivskoho rehionalnoho instytutu derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii

derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy 38 (2014): 144–150. (in Ukrainian).

Sukhyi, Oleksii. Halychyna: mizh Skhodom i Zakhodom. Narys istorii XIX – pochatku XX st. Lviv:

Lvivskyi natsionalnyi universytet im. I. Franka; instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy,

(in Ukrainian).

Tomczyk R., Radykałowie i socjaldemokraci. Miejsce i rolalewicy w ukraińskim obozie narodowym w

Galicji 1890–1914. Szczecin, 2007. (in Polish).

Vasylyk, Iryna. “Parlamentska diialnist ukrainskoi politychnoi fraktsii u Derzhavnii Radi AvstroUhorshchyny”,

Ukrainoznavchyi almanakh 7 (2012): 162–165. (in Ukrainian).


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.