РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ В ГЕТЬМАНЩИНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVIII ст. (англ.)

Маряна Засупко

Анотація


У першій половині XVIII ст. медицина в Гетьманщині перейшла на новий, вищий щабель розвитку. Почали працювати перші дипломовані лікарі, які отримували знання і досвід роботи закордоном. Поява лікарів, в свою чергу, привела до створення і відкриття спеціальних закладів для лікування – так званих “лікарень”. Методи лікування стають більше науковими, а ніж дилетантськими. У середині XVIII ст. медичні заклади стають доступніші більшому загалу населення Гетьманщини. Певну роль у покращені медицини в Україні у досліджуваний час відіграв і гетьман Д. Апостол, який неодноразово просив присилати в Гетьманщину на роботу справжніх дипломованих медиків.

Разом з тим, покращуються і препарати, які використовувалися в медичних цілях, вони містять у своєму складі хімічні речовини, які покращували процес одужання. Значного успіху досягли українські медики цього часу і в лікуванні таких захворювань як чума, холера та інші інфекційні хвороби. Починають з’являтися перші аптеки державного зразка із лабораторіями, де виготовлялися ліки і аптеки приватного типу, які були дешевшими.


Ключові слова


медицина;Гетьманщина; хвороба; аптеки; чума; холера; дипломовані медик

Посилання


Буряк Л. Повсякденне життя козацької еліти Лівобережної України XVIII ст. крізь призму матеріального світу / Л. Буряк. // Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 2. – С. 197.

Спр. 9380. Універсал гетьмана Данила Апостола. 1733 р. арк. 101 – 104 зв.

Летопись или описание краткое знатнейших действ и случаев, что в каком году деялось в Украине малороссийской обеих сторон Днипра и кто именно и когда гетманом был козацким… // Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной России. – К., 1888. – С. 3–69.

Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського. // Сіверянський літопис, 1993. – № 5 (23). Вересень-жовтень. – № 120. – С. 78.

Герасименко Н. Данило Апостол – гетьман Лівобережної України (1727–1734) / Н. Герасименко // УІЖ. – 1992. – № 3. – С. 92–102.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.