МОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПОЛЯКІВ ТА УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Уляна КЛИМ’ЮК

Анотація


У статті прослідковано еволюцію державницької ідеї поляків та українців на переломі ХІХ – ХХ ст. Одночасно висвітлено бачення поляками моделі державності українців, а також ставлення української політичної еліти до незалежницьких прагнень поляків у Галичині на передодні та на початковому етапі Першої світової війни. Простежується роль головних польських та українських політичних партій та їхніх лідерів, показано їхню роль в політичному русі та в процесі формування незалежницької ідеї. Також, визначено основні стикові моменти в баченні моделі майбутньої державності поляків та українців, в українсько-польському порозумінні та в подальших відносинах двох сусідніх народів.


Ключові слова


Галичина; Перша світова війна; українсько-польські відносини; еволюція державності

Посилання


Терещенко Ю. І. Галицький консерватизм в контексті українсько-польських відносин в Австро-Угор¬щи¬ні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Ю.Терещенко // Ucrainica Polonica. – 2007. – № 1. – С. 26.

Демкович-Добрянський М. Потоцький і Бобжинський. Цісарські намісники Галичини 1903–1913 / М. Демкович-Добрянський. – Рим : Видання Католицького Університету Св. Клименти Папи, 1987. – С. 98.

Аркуша О. “Органічна праця”: з досвіду підавстрійської Галичини / О. Аркуша // Zaxid.net. – 25 лист. – 2011 р.

Wątor A. Działalność stronnictwa demokratyczno-narodowego w zaborze Austriackim do roku 1914 / A. Wątor. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 1993. – S. 110.

Piszczkowski T. Odbudowanie Polski 1914–1921. Historia i polityka / T.Pisczkowski. – London : Kenward road, 1969. – S. 24.

Wątor A. Działalność stronnictwa demokratyczno-narodowego w zaborze Austriackim do roku 1914 / A. Wątor. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 1993. – S. 188.

Dmowski R. Wybór pisem / Wybrał i opracował R. Wapiński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. – S. 174.

Suleja W. Jozef Piłsudski / W. Suleja. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004. – S. 103.

Kołodziejczyk A. Wizja Polski niepodległej w myśli politycznej i działalności ludowców galicyjskich / A. Kołodziejczyk. // Wizje programowe Polski niepodległej w przeszłości i teraźniejszości / pod. red. A. Stawarsza. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2002. – S. 25.

Cimek H. Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914–1919 / H. Cimek. – Warszawa : Wydawnictwo Wyżczej Szkoły Cła i Logistyky, 2007. – S 7.

Mroczka L. Spór o Galicję Wschodnią 1914 – 1923 / L. Mroczka. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1998. – S 38.

ЦДІАЛ, Ф. 359 (Назарук Йосиф Тадейович), оп. 1, спр. 368. Матеріали про діяльність Української радикальної партії., 10 арк.

Dąbkowski T. Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej 1912–1923 / T. Dąbkowski. – Warszawa : PAN, 1985. – S 45.

Дмовський Р. Гермния, Россия и польський вопрос. / Р. Дмовський. – Санкт-Петербург, 1909. – C 20.

Що далі? // Діло. – 1914. – 16 лип. – C. 1.

Грицак Я. Українська революція 1914–1923 рр.: Нові інтерпретації / Я.Грицак. // Матеріали засідань історичної та археографічної комісії НТШ в Україні. Вип. 1: (1995–1997). – Львів, 1999. – С. 108.

Расевич В. Зовнішньополітичні орієнтації австрійських українців (1912–1918) / В. Расевич. // Ма-теріали засідань історичної та археографічної комісії НТШ в Україні. – Вип. 1. – Львів, 1999. – С. 255.

Лозинський М. Галичина на мировій конференції в Парижі / М.Лозинський. – Камінець, 1919. – С. 5.

Кугутяк М. Галичина : сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.) / М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 61.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. / Я. Грицак. – К. : Ґенеза, 2000. – С. 51.

Грицак Я. Українська революція 1914–1923 рр.: Нові інтерпретації / Я.Грицак. // Матеріали засідань історичної та археографічної комісії НТШ в Україні. Вип. 1. (1995–1997). – Львів, 1999. – С. 110.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.