МІЖНАЦІОНАЛЬНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ 1 ГРУДНЯ 1991 р.

Сергій АДАМОВИЧ

Анотація


У статті проаналізовано міжнаціональні відносини в Україні напередодні Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. Автор стверджує, що підтримка незалежності на референдумі значною мірою була зумовлена толерантним ставленням українців до представників інших національностей та виваженим підходом у національному питанні органів державної влади. Прийняття Декларації прав національностей 1 листопада 1991 р. забезпечило гарантії повноцінного розвитку національним менши­нам і призвело до збільшення кількості симпатиків незалежності.


Ключові слова


національне відродження; національні меншини; незалежність, права національ­ностей; соборність; референдум

Посилання


Котигоренко В. Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні / В.Котигоренко // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6. – С. 49.

Грушко І. У дійсно справедливих кордонах (Інтерв’ю з доктором Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР академіком А.Шлепаковим) / І. Грушко // Голос України. – К., 1991. – 19 квітня. – С.11.

Солженицин А. М. Как нам обустроить Россию / А. М. Солженицин // Галичина. – Івано-Франківськ, 1990. – 30 вересня. – С. 3.

Михальченко Н. И. Беловежье. Л.Кравчук. Украина 1991–1995 / Н. И. Михальченко, В. П. Анд¬ру-щенко. – К. : Центр духовной культуры, 1996. – С.49.

Гунчак Т. Г. Мої спогади – стежки життя / Т. Г. Гунчак. – К. : Дніпро, 2005. – С.112.

Михальченко Н. И., Андрущенко В. П. Назв. праця. – С. 77–79.

До уваги сепаратистів // Молода Галичина. – Львів, 1991. – 2 листопада. – С.1.

Декларація прав національностей. – Режим перегляду : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1771-12. Сайт відвідано 18 вересня 2016 р.

Перший всеукраїнський міжнаціональний конгрес з проблем духовного відродження народів, які живуть в Україні (Одеса, 16–17 листопада 1991 р.) // Літературна Україна. – К., 1991. – 21 листопада. – С.1; Власенко О. Українська етнополітика – фактор суспільної єдності / О. Власенко // Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. – 1999. – Вип. 31–32. – С. 330.

Гунчак Т. Г. Мої спогади – стежки життя / Т. Г. Гунчак. – К. : Дніпро, 2005. – С. 132.

Резолюції всеукраїнського міжнаціонального конгресу // Літературна Україна. – К., 1991. – 28 лис¬топада. – С. 3.

Там само. – С. 3.

Літературна Україна. – 1991. – 10 жовтня. – С.1–2; Обращение оргкомитета движения “Русские за не¬зବвисимость Украины…” // Літературна Україна. – 1991. – 24 жовтня. – С.1; Слово письменникам Донеччини // Літературна Україна. – 1991. – 31 жовтня. – С.1.

Відозва Президії Верховної Ради України “Шановні співвітчизники”. – Режим доступу : http://www.archive.lviv.ua/materials/exhibitions/image/496-497/.

Юхновський І. Цей уряд на самостійність не розрахований / І. Юхновський // Літературна Україна. – К., 1991. – 3 жовтня. – С. 2.

Процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали : довідник : у 2 ч. / упоряд.: І. О. Кре¬сіна, В. Ф. Панібудьласка ; за ред. В. Ф. Панібудьласки. – К. : Вища школа, 1997. – Ч. 2. – С. 619.

Мілер В. Звичаєва корупція? Громадяни та уряди у посткомуністичній Європі / В. Мілер, О. Гре-деланд, Т. Кошечкіна. – К. : К.І.С., 2004. – С. 148.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.