ГАЛИЦЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ФЕНОМЕН: ЛЮБОВ ТА ІГОР ЛИПОВСЬКІ

Оксана КОГУТ

Анотація


У статті автор розглядає п’єси сучасних українських драматургів Любові та Ігоря Липовських “П’ять  нещасних днів”, “Скочмен”, “Маняки”, “Ріка Граната”. П’єси розглянуто в контексті поста­покаліптичного дискурсу. З’ясовано, що визначальними для творчості цих авторів є архетипні сюжети та образи, що декодифікуються завдяки психологічним, міфологічним та урбаністичним концептам, котрі оприявнюють прагнення особистості на шляху до осягнення Самості.


Ключові слова


апокаліптичний дискурс,; архетип; Анімус; Аніма

Посилання


Липовський І. “Ріка Граната” / І. Липовський. – Калуш. – С. 9. (Архів автора).

Там само. – С. 13.

Там само. – С. 7.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр ; [пер. з франц. В.Ховхун]. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – С. 37.

Липовський І. “Ріка Граната” / І. Липовський. – Калуш. – С. 13 // Архів автора.

Бондарева О. Міф і драма у новітньому літературному контексті : поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання : монографія / О. Бондарева. – К. : “Четверта хвиля”, 2006. – С. 316.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека : Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2005. – С. 7.

Там само. – С. 41.

Липовський І. П’ять нещасних днів / І. Липовський // Сучасна українська драматургія : альманах. – К. : Український письменник, 2006. – Вип. 3. – С. 90–112.

Там само. – С. 110.

Шопенгауэр А. Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа / А. Шопенгауэр ; [пер. с нем.]. – С.Пб. : Азбука-классика, 2005. – С. 92.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека : Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2005. – С. 62.

Берн Е. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений ; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Е. Берн. – Минск : Прамеб, 1992. – 384 с.

Зелінська Л. Феміністичні сліди в деконструкції (зіставний аналіз драм Ж. Ануя “Медея” і Ю. Тар¬нав¬ського “Не Медея” / Л.Зелінська // Літературна компаративістика. – К. : ПЦ “Фоліант”, 2005. – С. 197.

Фрай Н. Архетипний аналіз : теорія міфів / Н. Фрай // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів : Літопис, 2001. – С. 151.

Липовський І. Вокзал і люди / І. Липовський. – Калуш : Вид-во “Акцент”, 2010. – С. 202–257.

Там само. – С. 201.

Там само. – С. 254–255.

Там само. – С. 243.

Корнієнко Н. Запрошення до хаосу. Театр (художня

культура) і синергетика. Спроба нелінійності / Н. Корнієнко ; Нац. центр театр. мистец. ім. Леся Курбаса. – К., 2008. – С. 1246.

Там само. – С. 126.

Липовський І. Скочмен / І. Липовський. – Калуш. – 19 с. (Архів автора).

Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме / Ж. Липовецки ; [пер. с франц. В. Кузнецова]. – С.Пб. : Владимир Даль, 2001. – С. 68.

Липовський І. Маняки / І. Липовський. – Калуш : Вид-во “Акцент”, 2010. – С. 258–286.

Там само. – С. 269.

Там само. – С. 276.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.