САМВИДАВНА “АЛЬТЕРНАТИВА” ДМИТРА КВЕЦКА

Валерій ОСТРОВСЬКИЙ

Анотація


Стаття розглядає самвидавну діяльність представника українського національно-визвольного руху, співзасновника наймасштабнішої підпільної організації кінця 1964 – початку 1967 рр. в УРСР – Українського національного фронту, політв’язня, творця позацензурних часописів Дмитра Квецка (1935–2010). На основі аналізу первинних примірників журналу “Альтернатива” розкрито систему суспільно-політичних, соціально-економічних і культурно-духовних поглядів автора, переосмислено його місце і роль у процесах українського пробудження кінця 1980-х – 1990-х рр. та першого двадцятиліття незалежного державотворення.


Ключові слова


Дмитро Квецко; самвидав; “Альтернатива”; український національно-визволь­ний рух

Посилання


Зайцев Ю. Стратегія і тактика Українського Національного Фронту / Юрій Зайцев // Український Національний Фронт: дослідження, документи, матеріали / упоряд. М. В. Дубас, Ю. Д. Зайцев. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – С. 35.

Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник / передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. – К. : Смолоскип, 2010. – С. 288.

Український Національний Фронт : дослідження, документи, матеріали / упоряд. М. В. Дубас, Ю. Д. Зайцев. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – С. 399.

Там само. – 680 с.

Там само. – С. 399.

Інтерв’ю з Квецком Д. М., 1935 р. нар., с. Слобода-Болехівська, Долинський р-н, Івано-Франків-ська обл. Запис 04.02.2000, с. Слобода-Болехівська, Долинський р-н, Івано-Франківська обл., інтерв’юер Овсієнко В. В. [Електронний ресурс] / В. В. Овсієнко // Харківська правозахисна група. Дисидентський рух. – Режим доступу : http://archive.khpg.org/index.php?id=1121317525. – Назва з титул. екрану.

Альтернатива. – 1989. – Число 39. – Листопад. – С. 6; Альтернатива. – 1990. – Число 41. – Січень. – С. 3.

Зайцев Ю. Український національний фронт у русі опору 60-х років / Юрій Зайцев // Воля і Бать-ків¬щина. – 1995. – Число 1 (17). – С. 5–22; Його ж. Ідея і чин Українського національного фрон-ту // Воля і Батьківщина. – 1997. – Число 2 (7/23). – С. 26–34; Його ж. Український Національний Фронт у боротьбі за волю України // Воля і Батьківщина. – 2007. – Число 1–2 (25–26/41–42). – С. 19–57.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція у русі опору 1960–80 х років / Г. Касьянов; голов. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 1995. – 224 с.

Русначенко А. Український національний фронт – підпільна група 1960­х рр. / А. Русначенко // Укр. іст. журн. – 1997. – № 4. – С. 81–94; Його ж. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950 х – початок 1990-х років / ред. Веремійчик О. П. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 1998. – 720 с.

Обертас О. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і – початок 1970-х років) / О. Обертас; передм. М. Коцюбинської; післям. О. Зінкевича. – К. : Смолоскип, 2010. – 300 с.

Гель І. А. Виклик системі: український визвольний рух другої половини ХХ століття / І. А. Гель ; ред. та упор. І. В. Єзерська; Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Часопис, 2013. – 392 с.

Український Національний Фронт: дослідження, документи, матеріали… – 680 с.

Інтерв’ю з Квецком Д. М. …

Іноземці про українських політв’язнів: спогади / упор. Олена Голуб; передм. Євгена Сверстюка. – К. : Смолоскип, 2013. – С. 601–608, 610–611, 617–619.

Юсип Д. Виклик долі. Політичний профіль в’язня сумління / Дмитро Юсип. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. – 152 с.

Інтерв’ю з Квецком Д. М. …

Там само.

Там само.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Ф. 16. – Оп. 14 (1990) 5. – Спр. 1119. – Арк. 84.

Інтерв’ю з Квецком Д. М. …

Островський В. В. Суспільно-політична діяльність Зіновія Красівського (1929–1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Островський Валерій Васильович ; Держ. ВНЗ “Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 137–158.

Рух опору в Україні: 1960–1990… – С. 289.

Інтерв’ю з Квецком Д. М. …

Там само.

Гомін перебудови. – 1987. – Число 1. – Лист. – 20 с.

Там само.

Гомін перебудови. – 1987. – Число 2. – Груд. – 22 с. // Музей-архів і документаційний центр українського самвидаву при видавництві

“Смолоскип”, м. Київ.

Гомін перебудови. – 1987. – Число 1; Число 2.

Інтерв’ю з Квецком Д. М. …

Гомін перебудови. – 1987. – Число 1; Число 2.

Інтерв’ю з Квецком Д. М. …

ГДА СБУ. – Арк. 81–84.

Там само. – Арк. 81.

Там само. – Арк. 84.

Гомін перебудови. – 1987. – Число 1.

Там само. – С. 1.

Там само. – С. 2.

Там само. – С. 3–4.

Там само.

Там само. – С. 4–9.

Там само. – С. 4.

Там само.

Там само. – С. 5.

Там само. – С. 6–7.

Там само. – С. 8–9.

Там само. – С. 9–12.

Там само. – С. 9–11.

Там само. – С. 12–15.

Там само. – С. 14.

Там само. – С. 15–18.

Там само. – С. 19.

Там само. – С. 19–20.

Інтерв’ю з Квецком Д. М. …

Там само.

Там само.

Там само.

Рух опору в Україні: 1960–1990… – С. 289.

Обертас О. Український самвидав… – С. 35.

Альтернатива. – 1988. – Число 4. – Квіт. – С. 1.

Альтернатива. – 1989. – Число 14. – Лют. – С. 1; Альтернатива. – 1989. – Число 23. – Травень. – С. 1; Альтернатива. – 1989. – Число 28. –

Лип. – С. 1.

Альтернатива. – 1993. – Число 158. – Квіт. – С. 1.

Альтернатива. – 1988. – Число 4. – Квіт. – 18 с.

Альтернатива. – 1988. – Число 5. – Трав. – С. 5, 10.

Альтернатива. – 1988. – Число 9. – Верес. – С. 9.

Альтернатива. – 1989. – Число 17. – Берез. – С. 8.

Альтернатива. – 1989. – Число 22. – Трав. – С 7.

Альтернатива. – 1989. – Число 28. – Лип. – С. 6.

Альтернатива. – 1989. – Число 35. – Жовт. – С. 3.

Альтернатива. – 1993. – Число 158. – Квіт. – 8 с.; Альтернатива. – 1993. – Число 180. – Листопад. – 8 с.; Альтернатива. – 1993. – Число 181. – Груд. – 8 с.; Альтернатива. – 1993. – Число 183. – Грудень. – 8 с.; Альтернатива. – 1994. – Число 190. – Берез. – 8 с.; Альтернатива. – 1994. – Число 214. – Верес. – 8 с.; Альтернатива. – 1994. – Число 219. – Лист. – 8 с.; Альтернатива. – 1996. – Число 256. – Січ. – 8 с.

Альтернатива. – 1988. – Число 5. – Трав. – 20 с.

Альтернатива. – 1989. – Число 24. – Чер. – 12 с.; Альтернатива. – 1989. – Число 25. – Черв. – 12 с.; Альтернатива. – 1989. – Число 26. – Черв. – 12 с.

Альтернатива. – 1993. – Число 158; Альтернатива. – 1993. – Число 180; Альтернатива. – 1993. – Число 181; Альтернатива. – 1993. – Число 183; Альтернатива. – 1994. – Число 190; Альтернатива. – 1994. – Число 214; Альтернатива. – 1994. – Число 219; Альтернатива. – 1996. – Число 256.

Альтернатива. – 1989. – Число 26. – Черв. – С. 2.

Альтернатива. – 1996. – Число 256. – Січ. – С. 2.

Альтернатива. – 1989. – Число 14. – Лют. – С. 2.

Альтернатива. – 1989. – Число 21. – Трав. – С. 8.

Альтернатива. – 1989. – Число 40. – Груд. – С. 2.

Зайцев Ю. Ідея і чин Українського національного фронту… – С. 26–34; Островський В. В. Суспільно-політична діяльність Зіновія Красівського

(1929–1991 рр.)... – С. 80–97.

Альтернатива. – 1988. – Число 5. – Трав. – С. 10.

Альтернатива. – 1989. – Число 26. – Черв. – С. 10.

Альтернатива. – 1989. – Число 15. – Лют. – С. 3.

Альтернатива. – 1989. – Число 37. – Жовт. – С. 8.

Альтернатива. – 1989. – Число 24. – Черв. – С. 7.

Альтернатива. – 1994. – Число 190. – Берез. – С. 2.

Альтернатива. – 1989. – Число 14. – Лют. – С. 9.

Там само.

Альтернатива. – 1994. – Число 190. – Берез. – С. 2.

Там само.

Альтернатива. – 1989. – Число 15. – Лют. – С. 10.

Альтернатива. – 1989. – Число 18. – Квіт. – С. 8.

Там само.

Там само. – С. 9.

Там само. – С. 8.

Там само. – С. 9.

Там само.

Альтернатива. – 1988. – Число 5. – Трав. – С. 7.

Там само. – С. 6.

Альтернатива. – 1993. – Число 180. – Листоп. – С. 3.

Альтернатива. – 1994. – Число 219. – Листоп. – С. 2.

Там само.

Альтернатива. – 1988. – Число 4. – Квіт. – С. 2.

Альтернатива. – 1989. – Число 25. – Черв. – С. 2–4.

Альтернатива. – 1988. – Число 9. – Верес. – С. 2.

Альтернатива. – 1989. – Число 18. – Квіт. – С. 3.

Альтернатива. – 1988. – Число 9. – Верес. – С. 3.

Там само. – С. 4.

Альтернатива. – 1993. – Число 181. – Груд. – С. 2.

Альтернатива. – 1988. – Число 5. – Трав. – С. 4.

Альтернатива. – 1989. – Число 16. – Берез. – С. 5.

Альтернатива. – 1988. – Число 9. – Верес. – С. 5.

Альтернатива. – 1994. – Число 190. – Берез. – С. 2.

Альтернатива. – 1989. – Число 39. – Листоп. – С. 6.

Альтернатива. – 1989. – Число 26. – Черв. – С. 2.

Альтернатива. – 1989. – Число 15. – Лют. – С. 4.

Альтернатива. – 1989. – Число 14. – Лют. – С. 6.

Альтернатива. – 1989. – Число 24. – Черв. – С. 4.

Альтернатива. – 1989. – Число 16. – Берез. – С. 5.

Альтернатива. – 1989. – Число 17. – Берез. – С. 6.

Альтернатива. – 1994. – Число 190. – Берез. – С. 3.

Альтернатива. – 1989. – Число 25. – Черв. – С. 4.

Альтернатива. – 1989. – Число 19. – Квіт. – С. 4.

Альтернатива. – 1989. – Число 23. – Трав. – С. 2.

Альтернатива. – 1989. – Число 15. – Лют. – С. 4.

Альтернатива. – 1989. – Число 25. – Черв. – С. 2.

Там само. – С. 3.

Альтернатива. – 1990. – Число 41. – Січ. – С. 2.

Там само.

Там само.

Альтернатива. – 1989. – Число 22. – Трав. – С 7.

Альтернатива. – 1989. – Число 25. – Черв. – С. 4.

Альтернатива. – 1989. – Число 21. – Трав. – С. 3.

Альтернатива. – 1988. – Число 5. – Трав. – С. 2.

Альтернатива. – 1989. – Число 14. – Лют. – С. 14.

Альтернатива. – 1989. – Число 20. – Квіт. – С. 7; Альтернатива. – 1989. – Число 36. – Жовт. – С. 2; Альтернатива. – 1989. – Число 38. – Листоп. – С. 4.

Альтернатива. – 1989. – Число 39. – Листоп. – С. 7.

Альтернатива. – 1988. – Число 9. – Верес. – С. 2.

Альтернатива. – 1988. – Число 5. – Трав. – С. 8.

Там само. – С. 7.

Альтернатива. – 1988. – Число 9. – Верес. – С. 6.

Альтернатива. – 1989. – Число 31. – Серп. – С. 8.

Альтернатива. – 1993. – Число 180. – Листоп. – С. 2.

Альтернатива. – 1988. – Число 9. – Верес. – С. 7.

Альтернатива. – 1989. – Число 39. – Листоп. – С. 5.

Альтернатива. – 1993. – Число 158. – Квіт. – С. 2.

Там само. – С. 3.

Альтернатива. – 1988. – Число 9. – Верес. – С. 9.

Там само. – С. 10.

Там само.

Там само.

Там само. – С. 11.

Там само. – С. 10.

Там само.

Альтернатива. – 1988. – Число 5. – Трав. – С. 11; Альтернатива. – 1989. – Число 35. – Жовт. – С. 8.

Альтернатива. – 1989. – Число 21. – Трав. – С. 11.

Альтернатива. – 1989. – Число 34. – Верес. – С. 7.

Альтернатива. – 1989. – Число 20. – Квіт. – С. 9–10.

Альтернатива. – 1993. – Число 158. – Квіт. – С. 8.

Островський В. В. Суспільно-політична діяльність Зіновія Красівського (1929–1991 рр.)... – С. 97.

Інтерв’ю з Квецком Д. М. …

Там само.

Там само.

Наступ. – 2000. – Число 7. – Квіт. – 6 с.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.