ОРГАНІЗАЦІЯ МИСЛИВСТВА ТА РИБАЛЬСТВА У БОГОРОДЧАНСЬКОМУ ПОВІТІ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Олег ПРОЦІВ

Анотація


Розглядається діяльність організації громадських мисливських організацій у Богородчанському повіті середини ХІХ – початку ХХ століття. Висвітлюється їх вплив на організацію мисливського господарства на території Богородчанського повіту.


Ключові слова


Богородчанський повіт; Галичина; мисливство; полювання; законодавство

Посилання


Pawlik S. Handel zwieryzną, rybami i rakami w Galicyi // Łowiec. – 1899. – № 1. – S. 2–6.

Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych. – Lwów, 1898. – T. XVII, zeszyt I. – S. 33–49.

Kronika // Łowiec. – 1880. – № 2. – S. 30.

Konika // Łowiec. – 1881. – № 1. – S. 14.

Wykaz ubitej w Galicyi w roku 1882 zwierzyny wedlug podan c. k. Starostw // Łowiec. – 1883. – № 6. – S. 99.

Myśliwstwo na wystawie Paryskiej // Łowiec. – 1900. – № 24. – S. 2.

Wykaz zwierzyny, ubitej w ciągu roku 1887 // Łowiec. – 1888. – № 8. – S. 134.

Wykaz zwierzyny, ubitej w ciągu r. 1888 zestawiony na podstawie dat urzędowych przez G. Lettnera, radcę lasowego //Łowiec. – 1889. – № 7. – S. 110.

Statystyka ubitej zwierzyny // Łowiec. – 1900. – № 3. – S. 37.

Wykaz ubitej zwierzyny w r.1900 // Łowiec. – 1903. – № 13. – S. 150.

Statystyka ubitej zwierzyny // Łowiec. – 1903. – № 14. – S.162.

Zestawienie ilości dzików ubitych we wschodniej Małopolsce w sezonie l92l/l922 // Łowiec. – 1922. – № 7. – S. 10.

Korespondencye // Łowiec. – 1904. – № 23. – S. 295–296.

Sprawozdania łowieckie // Łowiec. – 1900. – № 22. – S. 342.

Korespondencye // Łowiec. – 1905.– № 1. – S. 9.

Korespondencje // Łowiec. – 1910. – № 6. – S. 68.

Wrla Jan Korespondencje // Łowiec. – 1914.– № 3. – S. 33.

Brogowski Jan. Korespondencje // Łowiec. – 1922. – № 3. – S. 8.

Materjały do memorjału w myśl odezwy Wydziału Oałic. Tow. łow. umieszczonej w nr. 12. 1914 roku // Łowiec. – 1914. – № 15–17. – S. 196.

Graf Stanisłalw Korespondencje // Łowiec. – 1929. – № 7 – S. 113.

Iwanówka // Łowiec. – 1924. – № 2. – S. 27.

Łowiec. – 1914.– № 18–19. – S.212.

Łowiec. – 1924. – № 11. – S. 174.

Проців О. Р. Діяльність Галицького мисливського товариства в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Проб¬леми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах : матеріали Між¬народної наукової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення “Животный мир Советской Буковины” (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). – Чернівці : ДрукАрт,

– С. 216–222.

Kalędarz myśliwski i rybacki na rok 1888. – Lwów : Galicyjskie towarzystwo łowieckie, 1888. – S. 100–101.

Lista delegatów powiatowych // Łowiec. – 1897. – № 2. – S. 21.

Sprawy Towarzystwa // Łowiec. – 1913. – № 7. – S. 87.

Sprawy Towarzystwa // Łowiec. – 1913. – № 9. – S. 107.

Sprawy Towarzystwa // Łowiec. – 1914. – № 12. – S. 152.

Spis członków i delegatów Galicyjskiego towarzystwa łowieckiego wedle powiatów. – Lwów: polonia, 1914. – S. 6.

Brogowski Jan. Korespondencje // Łowiec. – 1922. – № 3. – S. 8.

Sprawy Towarzystwa. Sprawozdanie z posiedzenła Wydziału M. T. Ł. w dniu 12. wrześnła 1928 r. // Łowiec. – 1924. – № 11. – S. 174.

Protokuł posiedzenia Wydziału Wykonawczego w dniu 15 marca 1929 roku. // Drobiazgi myśliwskie // Łowiec Polski. – 1929. – № 15. – S. 239.

Poradnik kalendarz myśliwski na1930 rok / pod red. Ejsmonda J. – rok III. – Warszawa : Skład glówny, 1930. – S 203.

Protokół posiedzenia Wydziału Wykonawczego z dnia 27 czerwca 1934 r. // Łowiec. – 1934. – № 22 – S. 179.

Kalendarz myśliwski na 1934 rok. – Warszawa: Polski związek Stowarzyszeń łowieckich, 1934. – S. 264.

Janiszewski S. Towarzystwo myśliwskie Sołotwińskie // Łowiec. – 1879. – № 6. – S. 83–85.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.