СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО “ГЕНОЦИДНУ” ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 1943 р.

Олександр МАРУЩЕНКО

Анотація


У статті аналізуються проблемні аспекти історіографії українсько-польських відносин в роки Другої світової війни, пов’язані, зокрема, з Волинською трагедією 1943 р., що стала кульмінаційною подією взаємних конфліктів у ХХ ст. Висвітлюється “геноцидна” інтерпретація Волинських подій, поширена в польській історіографії. Розкриваються позиції сучасних українських науковців, які спростовують політизовані формулювання польської сторони та її звинувачення на адресу українців стосовно геноциду поляків на Волині.

 


Ключові слова


історіографія; українсько-польські відносини; Волинська трагедія; геноцид; Організація українських націоналістів; Українська повстанська армія

Посилання


Україна – Польща: важкі питання: Матеріали наукових семінарів істориків “Українсько–польські відносини під час Другої світової війни”. – Варшава, 1998–2001. – Т. 1–2. – 245 с.; Т. 3. – 267 с.; Т. 4. – 348 с.; Т. 5. – 359 с.; Луцьк, 2004. – Т. 9. – 496 с.; Варшава, 2006. – Т. 10. – 370 с.; Луцьк, 2009. – Т. 7. – 300 с.; Т. 8. – 342 с.

В’ятрович В. М. Друга польсько-українська війна 1942–1947 / В. М. В’ятрович. – К. : Вид. дім “Киє¬во-Могилянська академія”, 2011. – 288 с.; його ж. За лаштунками “Волині–43”. Невідома польсько–українська війна / В. М. В’ятрович. – Х. : Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 304 с.; Патриляк І. К. “Встань і борись! Слухай і вір…”: українське націоналістичне підпілля та повстан¬ський рух (1939–1960 рр.) / І. К. Патриляк. – Львів : Часопис, 2012. – С. 384–426; його ж. Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939–1960 рр. / І. Патриляк. – Львів : Часопис, 2012. – С. 325–386; Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів : монографія / Я. М. Антонюк, Д. В. Вєдєнєєв та ін. – К. : ДП НВЦ “Пріорітети”, 2013. – С. 148; Козицький Андрій. Волинські події 1943 р.: невдала спроба “геноцидної інтерпретації” / Андрій Козицький // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Луцьк, 19–20 червня 2013 року. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 20.

Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів... – С. 146; Козицький Андрій. Волинські події 1943 р.: невдала спроба “геноцидної інтерпретації”... – С. 20.

Кучерепа Микола. Українсько–польський конфлікт: Волинь, 1943 рік / Микола Кучерепа // Волинська трагедія: через історію до порозуміння... – С. 196.

Патриляк І. К. “Встань і борись! Слухай і вір…”. – С. 425, 426; його ж. Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д–ра іст.наук / І. К. Патриляк. – К., 2012. – С. 23, 29.

Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів... – С. 146.

В’ятрович В. М. Друга польсько–українська війна 1942–1947; його ж. За лаштунками “Волині–43”.

Кучерепа Микола. Назв. праця. – С. 196.

В’ятрович В. М. За лаштунками “Волині–43”... – С. 279.

Ільюшин Ігор. Трагедія Волині / Ігор Ільюшин // Волинь 1943: сімдесята річниця злочину. – К. : Польський інститут у Києві, 2013. – С. 13.

Грицак Я. Чому Волинські акції 1943 року таки були геноцидом, і що з цього випливає / Я. Грицак // Волинь 1943: сімдесята річниця злочину... – С. 14.

Там само. – С. 19.

Там само. – С. 14.

В’ятрович В. М. За лаштунками “Волині–43”... – С. 95.

Там само.

Там само. – С.97.

Польсько–українські стосунки в 1942–1947 роках у

документах ОУН і УПА : у 2 т. / відп. ред. та упоряд. В.

В’ятрович. – Львів, 2011. – 1368 с.

В’ятрович В. М. Друга польсько–українська війна 1942–

; його ж. За лаштунками “Волині–43”.

Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті

польського й українського народів... – С. 150.

В’ятрович В. М. Друга польсько–українська війна 1942–

– С. 13; Сливка Ю. Українсько–поль¬ське протистояння

періоду Другої світової війни: витоки і наслідки / Ю. Сливка. –

Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН

України, 2003. – С. 43; Литвин Володимир. Тисяча років

сусідства і взаємодії / Володимир Литвин. – К., 2002. – С. 98,

Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів... – С. 150.

Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів... – С. 139; Козицький Андрій. Волинські події 1943 р.: невдала спроба “геноцидної інтерпретації”... – С. 22.

Козицький Андрій. Волинські події 1943 р.: невдала спроба “геноцидної інтерпретації”; його ж. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки) / Андрій Козицький. – Львів : Літопис, 2012. – С. 19–32.

Козицький Андрій. Волинські події 1943 р.: невдала спроба “геноцидної інтерпретації”... – С. 22.

Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів... – С. 139.

Козицький Андрій. Волинські події 1943 р.: невдала спроба “геноцидної інтерпретації”... – С. 22.

Там само.

Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів... – С. 139.

Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів... – С. 138; Волинська трагедія: через історію до порозуміння... – 232 с.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.