БАРВІНКОВИЙ ОБРЯД У ВЕСІЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ ГУЦУЛЬЩИНИ (за матеріалами с. Микуличин Яремчанської міськради Івано-Франківської області)

Христина БОЙЧУК

Анотація


У статті описаний один з основних елементів традиційного весілля – барвінковий обряд на Гуцульщині як невід'ємний компонент сімейної обрядовості і яскравий показник національної ідентич-ності. У сучасному урбанізованому світі важливо простежити, настільки добре збереглися і відтворю-ються ті чи інші традиції та обряди. Барвінковий обряд з давніх часів мав особливе значення оскільки символізував кохання, дівочу цноту і щасливий шлюб. Особлива увага в роботі акцентується на від-творення Барвінкового обряду в селі Микуличин як регіону Гуцульщини.

Посилання


Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 3 / В. Шухевич. – 2-е вид. – Верховина : Журн. “Гуцульщина“, 1999. –Розділ ХІІ. Гуцульське весілля. – С. 21–78.

Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів / Софрон Витвицький. – Коломия : Світ, 1993. – 95 с.

Гнатюк В. Причинки до пізнання Гуцульщини / В. Гнатюк // Записки НТШ. – Львів, 1917. – Т. CXXIII–CXXIV. – С. 1–58.

Кайндль Р. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази / Раймунд Кайндль – Чернівці : Молодий буковинець, 2001. – 208 с.

Дмитрук І. Гуцульська весільна обрядовість в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ–ХХ ст. / І. Дмитрук // Весільна обрядовість у часі і просторі [Текст] : матеріали міжнародної науково-практич-ної конференції “Одеські етнографічні читання“. – Одеса, 2010 – С. 85.

Стельмащук Г. Українські народні головні убори / Г. Стельмащук. – Львів : Апріорі. 2013. – 276 с.

Маховська С. Весільна обрядовість Верховинського району Івано-Франківської області: локальна специфіка, особливості термінології, динаміка змін / С. Маховська // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 6. – С. 57.

Болібрух Л. Барвінковий обряд у весільній обрядовості Богородчанщини : за етнографічними матеріа-лами експедиції 2008 р.) / Л. Болібрух // Народознавчі Зошити. – 2008. – № 3–4. – С. 309.

Пономарьов А. Українська етнографія : Курс лекцій :навчальний посібник. – К. : Либідь, 1994. – С. 275.

Маховська С. Весільна обрядовість Верховинського району Івано-Франківської області… – С. 59–60.

Обряд гуцульського весілля “вінки“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yaremche. org/814.

Зап. 11.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Тодорів Євдокії Юрівни 1939 р. н.

Зап. 20.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Кріпчук Ганни Юрівни 1962 р. н.

Болібрух Л. Барвінковий обряд у весільній обрядовості… С. 310.

Зап. 20.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Кріпчук Ганни Юрівни 1962 р. н.

Зап. 20.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Мотрук Ярослави Андріївни 1959 р. н.

Болібрух Л. Барвінковий обряд у весільній обрядовості… С. 312.

Зап. 11.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл.. від Сорохманюк Наталії Юріївни 1956 р. н.

Зап. 20.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл.. від Кріпчук Ганни Юрівни 1962 р. н.

Зап. 11.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Тодорів Євдокії Юрівни 1939 р. н.

Зап. 20.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Філяк Дарії Петрівни 1970 р. н.

Маховська С. Весільна обрядовість Верховинського району Івано-Франківської області… – С. 60.

Шухевич В. О. Гуцульщина… – Ч. 3. – С. 26.

Зап. 20.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Кріпчук Ганни Юрівни 1962 р.

Обряд гуцульського весілля “вінки“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yaremche. org/814.

Зап. 20.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Кріпчук Ганни Юрівни 1962 р. н.

Там само.

Зеленчук Я. Гуцульське весілля на Верховинщині / Ярослав Зеленчук // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 268.

Зап. 11.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Сорохманюк Наталії Юріївни 1956 р. н.

Зап. 20.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Філяк Дарії Петрівни 1970 р. н.

Зап. 20.10.2016. у с. Микуличин Яремчанського р-н Івано-Франківської обл. від Кріпчук Ганни Юрівни 1962 р. н.

Там само.

Маховська С. Весільна обрядовість Верховинського району Івано-Франківської області… – С. 60.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.