СТОРІНКИ З ЛІТОПИСУ ВЗАЄМОВІДНОСИН РОДИН І. ГУРЖІЯ ТА В. ГРАБОВЕЦЬКОГО

Олександр ГУРЖІЙ

Анотація


-


Посилання


Українські історики ХХ століття : Біобібліогрефічний довідник. Серія українські історики. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2006. – Вип. 2, ч. 3. – С. 51.

Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2006. – С. 369.

Сонцевич А. В. 50-річчя члена-кореспондента АН УРСР І. О. Гуржія / Сонцевич А. В. // Український історичний журнал. – 1965. – № 11. – С. 150–152.

Володимир Васильович Грабовецький : Бібліографічний покажчик. – Івано-Франківськ, 1985. – 44 с.

Див.: Сиреджук П. С. История заселения Галичской земли в ХІV–XVIII вв. : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. истор. наук : спец. 07.00.02 – История СССР / Сиреджук П. С. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1989. – 18 с.

Грабовецький В. В. “Галицька трійця” ХІІІ ст. – Тимофій, Авдій, Митуса / Грабовецький В. В. // Історія та історіографія України : збірник наукових праць. – К., 1985. – С. 32–39.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.