ПОЗАДЖЕРЕЛЬНЕ ЗНАННЯ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ НАРАТИВІ ІВАНА ФРАНКА: ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Микола ГАЛІВ

Анотація


У статті проаналізовано позаджерельне знання в історико-педагогічному наративі І. Франка, зокрема такі його складові, як національні, політично-ідеологічні та філософські візії. Вказано, що на­ціо­­нальні імплікації в історико-педагогічних творах ученого ставали чимраз акцентованими. З’ясовано, що політико-ідеологічні погляди, попри соціалістичний і національно-демократичний субстрат, містили значну долю лібералізму. Позитивістькі ідеї майже не зазнавали змін, доповнюючись певним неороман­тичними та неокантіанськими  віяннями.


Посилання


Олександр Дзеверін. Іван Франко: педагогічні статті і висловлювання. (Київ: Радянська школа, 1960), 299.

Борис Мітюров. Педагогічні погляди І. Я.Франка: лекція для студентів-заочників. (Дрогобич, 1961), 29.

Василь Савинець. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині. (Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1961): 99.

Галина Паперна. Іван Франко про народну освіту. (Львів: Вільна Україна, 1946), 64.

Василь Смаль. Педагогічні ідеї Івана Франка. (Київ: Радянська школа, 1966): 187; Василь Смаль. “Іван Франко та народна освіта”, Радянська школа, no. 8 (1976): 89–94.

Григорій Васянович. “Добро-дія й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка”, Естетика і етика педагогічої дії, no. 6 (2013): 75–87.

Омелян Вишневський. “Зміст і методи виховання у педагогічних поглядах Івана Франка”, Педагогічна думка, no. 3 (2005): 76–79.

Олексій Караманов. “Іван Франко як історик школи і освіти”, у Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка, no. 2. (Львів, 2010): 930–940.

Василь Смаль. Іван Франко як історик освіти. (Київ: Радянська школа, 1962), 220.

Ігор Мохнатюк. “Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка”, у Вісник Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія, no. 4 (118) (2014): 20–23.

В'ячеслав Артюх. “Ще раз про розуміння поступу Іваном Франком”, у Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Філософія, no. 18 (2008): 64–77.

Галина Синичин. “Концепція історичного поступу в публіцистиці Івана Франка”, у Науковий вісник Во¬линського національного університету імені Лесі Українки, no. 25 (2009): 86–90.

Іван Франко. “Середні школи в Галичині в рр. 1875–1883”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 46, no. 1. (Київ: Наукова думка, 1985): 418–434.

Іван Франко. “Університети в Росії”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 46, no. 1. (Київ: Наукова думка, 1985): 491–512.

Іван Франко. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. (Львів: Накладом Українсько-руської видавничої спілки, 1910), 444.

Іван Франко. “Життя Івана Федоровича і його часи”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 46, no. 1. (Київ: Наукова думка, 1985): 7–298.

Мирон (Іван Франко). “К истории просвещения в Галиции”, у Киевская старина, vol. 43, no 10 (1893): 159–165.

Іван Франко. “Заходи коло просьвіти в львівській діецезиї 1784–1792 рр.”, у Матеріяли до культурної історії Галицької Руси XVIII i XIX віку. (Львів: Накладом НТШ, 1902): 99–102; Іван Франко. “Матеріяли до історії гал.[ицького] руського шкільництва в рр. 1801 – 1848”, у Матеріяли до культурної історії Галицької Руси XVIII i XIX віку. (Львів: Накладом НТШ, 1902): 174–257; Іван Франко. “Передмова”, у Матеріяли до культурної історії Галицької Руси XVIII i XIX віку. (Львів: Накладом НТШ, 1902): V–VI; Іван Франко. “Перше руське просвітне товариство з рр. 1816–1818”, у Матеріяли до культурної історії Галицької Руси XVIII i XIX віку. (Львів: Накладом НТШ, 1902): 258–276; Іван Франко. “Три рукописні підручники руські з лїт 1806, 1815, 1829”, у Матеріяли до культурної історії Галицької Руси XVIII i XIX віку. (Львів: Накладом НТШ, 1902): 277–304.

Іван Франко. “Життя Івана Федоровича і його часи”: 8.

Іван Франко. “Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах”, у Фран-ко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 26. (Київ: Наукова думка, 1980): 322.

Іван Франко. “Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 то-мах, vol. 47. (Київ: Наукова думка, 1986): 109.

Ibid., 110.

Ibid., 111.

Іван Франко. “Матеріяли до історії гал.[ицького] руського шкільництва в рр. 1801–1848”: 246.

Іван Франко. “Перше руське просвітне товариство з рр. 1816–1818”: 272.

Іван Франко. “Три рукописні підручники руські з лїт 1806, 1815, 1829”: 277.

Іван Франко. “Три рукописні підручники руські з лїт 1806, 1815, 1829”: 278.

Ibid., 278¬–279.

Мирон (Іван Франко). “К истории просвещения в Галиции”: 159.

Іван Франко. “Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині”: 111.

Іван Франко. “Перше руське просвітне товариство з рр. 1816–1818”: 274.

Іван Франко. “Життя Івана Федоровича і його часи”: 12.

Іван Франко. “Критичні письма о галицькій інтелігенції”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 26. (Київ: Наукова думка, 1980): 80.

Мирон (Іван Франко). “К истории просвещения в Галиции”: 160–161.

Іван Франко. “Університети в Росії”: 491.

Ibid., 498.

Ibid., 499–500.

Іван Франко. “Середні школи в Галичині в рр. 1875–1883”: 424.

Ibid., 428.

Іван Франко. “Три рукописні підручники руські з лїт 1806, 1815, 1829”: 278.

Іван Франко. “Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині”: 109.

Іван Франко. “Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині”: 110.

Іван Франко. “Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах”: 327.

Олена Богдашина. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.). (Харків: Видавництво Віровець А. П. “Апостроф”. 2010): 141.

Іван Франко. “Наука і її взаємини з працюючими класами. Вступ”, у Франко І. Зібрання творів у 50 то-мах, vol. 45. (Київ: Наукова думка, 1985): 30.

Бібліотека Івана Франка. Науковий опис. У 4-х т., vol. 1. (Київ, 2010), 146; vol. 2. (Київ, 2015), 318, 533–534.

Ibid., vol. 1, 236, 365.

Іван Франко. “Наука і її взаємини з працюючими класами. Вступ”: 32.

Іван Франко. “Мислі о еволюції в історії людськості”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 45. (Київ: Наукова думка, 1985): 83.

Іван Франко. “Мислі о еволюції в історії людськості”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 45. (Київ: Наукова думка, 1985): 79.

Ibid., 77.

Ibid., 79.

Ibid., 81–82.

Іван Франко. “Середні школи в Галичині в рр. 1875–1883”: 425.

Ibid., 423.

Іван Франко. “Критичні письма о галицькій інтелігенції”: 85.

Іван Франко. “Наука і її взаємини з працюючими класами. Вступ”: 25.

Іван Франко. “Середні школи в Галичині в рр. 1875 – 1883”: 425.

Іван Франко. “Що таке поступ?”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 45. (Київ: Наукова думка, 1985): 311.

Іван Франко. “Що таке поступ?”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 45. (Київ: Наукова думка, 1985): 311.

Іван Франко. “Др Остап Терлецький. Спомини і матеріали”, Записки Наукового Товариства імени Шевченка, vol. 50, no. 6 (1902): 60.

Іван Франко. “Передмова”: V.

Іван Франко. “Соціалізм і соціал-демократизм”, у Франко І. Я. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах. (Львів: Каменяр, 2002): 376.

Ibid., 383.

Іван Франко. “Др Остап Терлецький. Спомини і матеріали”: 16.

Іван Франко. “Наука і її взаємини з працюючими класами. Вступ”: 25.

Іван Франко. “Мислі о еволюції в історії людськості”: 76.

Ibid.

Ibid., 77.

Іван Франко. “Др Остап Терлецький. Спомини і матеріали”: 60.

Іван Франко. “Jozef Krajewski. Tajne związki polityczne w Galicyi od roku 1833 do roku 1841. Według niewydanych zródeł rękopiśmiennych oraz aktów rządowych i gubernialnych, Льв., 1903”, Записки Наукового Товариства імени Шевченка, vol. 58, no. 2 (1904): 33.

Іван Франко. “Наука і її взаємини з працюючими класами. Вступ”: 28.

Іван Франко. “Середні школи в Галичині в рр. 1875–1883”: 420.

Іван Франко. “Матеріяли до історії гал.[ицького] руського шкільництва в рр. 1801–1848”: 249.

Іван Франко. “Мислі о еволюції в історії людськості”: 77.

Іван Франко. “З поля нашоі науки”, Народ, no. 19–20 (1893): 226.

Іван Франко. “Життя Івана Федоровича і його часи”: 10.

Іван Франко. “Др Остап Терлецький. Спомини і матеріали”: 59.

Іван Франко. “Наука і її взаємини з працюючими класами. Вступ”: 26.

Ibid., 39.

Іван Франко. “Університети в Росії”: 491, 503.

Ibid., 491.

Іван Франко. “Життя Івана Федоровича і його часи”: 12.

Іван Франко. “Передмова”: V.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.