ПРЕДМЕТИ ІНТЕР’ЄРУ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ХАТИ В ДУХОВНОМУ СВІТІ УКРАЇНЦІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Світлана БОЯН-ГЛАДКА

Abstract


На основі джерельного матеріалу розглянуто духовний світ інтер’єру традиційної української хати серед етнографічних груп Карпатського регіону. Виділено характерні особливості традиційної оселі та проведено типологічний аналіз хатніх предметів. Огляд етнографічних збірників кінця XIX – початку XX ст. та сучасної літератури періоду незалежності України дав змогу дійти висновків про від­сутність наукової розробки даної проблеми у вітчизняній науці. Дослідивши і проаналізувавши ети­мологію окремих предметів інтер’єру, розроблено певну класифікацію за кількома типами, що й дало можливість твердити про традиційне світобачення українського народу.


References


Михайло Зубрицький, Зібрані твори і матеріали, у 3 vol., vol. 1. Наукові праці. (Львів, 2013), 230.

Оskar Kolberg, Ruś Karpacka, cz I. Dzieła wszystkie. vol. 54. (Wrocław, Poznań: PTL, 1970), 340.

Галина Стельмах, “Етнографічне районування України кінця ХІХ – початку ХХ ст.”, Наукові записки Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, vol. 4 (1958): 106–108.

Віктор Самойлович, Народна творчість в архітектурі сільського житла. (Київ: Держбудвидав УРСР, 1961), 230.

Архип Данилюк, Українська хата. (Київ: Наукова думка, 1991): 112.

Архип Данилюк, “Батьківська хата,” Жовтень, № 11 (481), (1984): 101.

Роман Радович, “Звичаї та обряди, пов’язані зі спорудженням житла на заході Галицької Бойківщини (за матеріалами Турківського та Старосамбірського р-нів)”, Народознавчі зошити, № 3–4 (2008): 255.

Роман Сілецький, Традиційна будівельна обрядовість українців. (Львів, 2011): 236.

Тетяна Файник, “Дерево як символ благополуччя у традиції житлового будівництва українських горян,” Науковий вісник. Національний лісотехнічний університет України, vol. 16 (2006): 147.

Записи від старожилів с. Кальна Долинського району Івано-Франківської області. Спогади про свят-кування християнських свят, 2008 р., Науковий етнографічний архів Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), ф. 1, оп. 6, спр. 81, арк. 2.

Записи від жительки с. Голови Верховинського району Івано-Франківської області. Спогади про на-родні свята, 2008 р., Науковий етнографічний архів Факультету історії, політології і міжнародних від-носин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), ф. 1, оп. 9, спр. 64, арк. 1.

Данилюк, Українська хата, 84.

Свідчення Паньків Анни Григорівни 1919 р. н. та Вінничук Григорія Григоровича 1920 р. н., 1999 р., Науковий етнографічний архів Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатсь¬ко-го національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), ф. 1, оп. 8, спр. 5, арк. 3.

Ibid.

Радович, Звичаї та обряди, 261.

Антон Онищук, “Народний календар: звичаї й вірування, прив’язані до поодиноких днів у році. За¬пи-сано у 1907–1910 рр. в Зеленици Надвірнянського повіту,” [у 24 т.] Матеріали до української етнології, vol. 15 (1912): 43.

Ibid.

Валентин Маланчук, Інтер’єр українського народного житла. (Київ, 1973): 34.

Записи від старожилів с. Велика Волосянка Турківського району Львівської області. Спогади про свят-кування християнських свят, 2007 р., Науковий етнографічний архів Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), ф. 1, оп. 6, спр. 84, арк. 2.

Микола Приходько, “Житло українців у межиріччі Дністра та Дунаю,” Народна творчість та етно-графія, № 6 (1972): 31.

Записи від старожилів с. Кальна Долинського району Івано-Франківської області. Спогади про свят-кування християнських свят, 2008 р., Науковий етнографічний архів Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), ф. 1, оп. 6, спр. 81, арк. 2.

Василь Скуратівський, “Хатні обереги,” Берегиня, № 4 (2008): 84.

Онищук, Народний календар, 48.

Данилюк, Батьківська хата, 106.

Скуратівський, Хатні обереги, 79.

Ibid., 80.

Володимир Копура та ін., Словник символів культури України. (Київ: Міленіум, 2002): 135.

Записи від жительки с. Голови Верховинського району Івано-Франківської області. Спогади про народні свята, 2008 р., Науковий етнографічний архів Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), ф. 1, оп. 9, спр. 66, арк. 2.

Записи від жительки с. Голови Верховинського району Івано-Франківської області. Спогади про народні свята, 2008 р., Науковий етнографічний архів Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), ф. 1, оп. 9, спр. 66, арк. 2.

Записи від старожилів с. Шевченкове Долинського району Івано-Франківської області. Спогади про святкування християнських свят, 2008 р., Науковий етнографічний архів Факультету історії, полі¬тології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), ф. 1, оп. 6, спр. 82, арк. 2.

Скуратівський, Хатні обереги, 80.

Георгій Булашев, Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. (Київ, 1992): 189.

Архип Данилюк, “Народна архітектура. Хата: Обрядовість, семантика житла. Господарські будівлі,” Історія української культури, vol. 2. (Київ: Наукова думка, 2001): 120.

Архип Данилюк, “Народна архітектура. Хата: Обрядовість, семантика житла. Господарські будівлі,” ... 121.

Скуратівський, Хатні обереги, 42.

Ibid., 43.

Записи від старожилів с. Велика Волосянка Турківського району Львівської області. Спогади про свят-кування християнських свят, 2007 р., Науковий етнографічний архів Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), ф. 1, оп. 6, спр. 84, арк. 2.

Ibid., 3.


Full Text: XML (Українська)
20 :: 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.