ДІЯЛЬНІСТЬ ВУДКОВИХ ТОВАРИСТВ У ГАЛИЧИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Олег Проців

Анотація


Проілюстровано організацію Крайового рибальського товариства у Кракові, Львівського “Клубу вудкового спорту”, “Товариства любителів вудкового спорту”, “Варшавської спілки вудкарських спор­тивних товариств”, “Товариства любителів вудкового спорту” і товариства “Вудлище” у Стани­сла­вові, самбірського “Спортивно-рибальського товариства”, жидачівського “Мисливсько-рибаль­сь­кого товариства”, “Повітового рибальського товариства у Коломиї”, “Повітового рибальського то­вариства у Теребовлі”, “Підкарпатського товариства любителів вудкарського спорту” у Стрию. Про­аналізовано діяльність цих товариств у сприянні розвитку спортивного рибальства, їх вплив на органи державної влади з метою охорони популяції риби. Виявлено низку інших товариств, метою яких було сприяння розвитку спортивного рибальства. Проведено порівняльний аналіз діяльності галицьких товариств щодо сприяння спортивному рибальству з аналогічними товариствами Європи. Проведено аналіз статуту і правил поведінки членів Львівського спортивного рибальського клубу.


Посилання


Statut Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie. Łowiec. 1879. № 12. S. 177–179.

Protokół Walnego Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa Rybackiego Odbytego Dnia 23 Maja 1894 w Krakowie w Sali Rady Miejskiej. Okólnik. 1894. № 11. S. 17–18.

Przychodu i Rozchodu funduszów krajowego Tow. Rybackiego w Krakowie. Okólnik. 1891. № 5. S. 8.

Ruch członków. Okólnik. 1908. № 105. S. 113–114.

Towarzystwo miłośników sportu wędkowego w Krakowie. Okólnik. 1907. № 92. S. 76–78.

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa miłośników sportu wedkowego w Krakowie, za rok 1910. Okólnik. 1909. № 112. S. 178–181.

Protokół XXX. Walnego Zgromadzenia członków krajowego Towarzystwa rybackiego, odbytego dnia 29. maja 1907 r. w sali Rady powiatowej w Krakowie. Okólnik. 1907. № 94. S. 154.

Towarzystwo wędkarskie we Francyi. Okólnik. 1906. № 87. S. 258–259.

Popieranie rybactwa we Francyi. Okólnik. 1906. № 82. S. 102.

Demonstraсyjny pochód wędkarzy w Belgii. Okólnik. 1909. № 106. S. 217–218.

Klub wędkowy w Petersburgu. Okólnik. 1904. № 69. S.109.

Wędkarze jako dzierżawcy wód. Okólnik. 1907. № 93. S. 139.

Kronika Towarystw Rybackich. Przegląd rybacki. 1929. № 12. S. 777.

Календар рибацький для Королівства Галичини і Володимириї враз з Великим Княжеством Краківським. Ілюстрований народний календар товариства “Просвіта” на звичайний рік 1911. 1911. Річн. ХХХІV. С. 7.

Ловецький і рибацький календарі. Календар товариства “Просвіта” на звичайний рік 1927. 1926. Річн. 49. С. 7.

U progu sezonu wędkarskiego. Gazeta Stryjska. 1934. № 15. S. 2.

Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станиславське воєводське управління, м. Станислав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 650, Списки членів правління рибальських товариств в повітах воєводства. 21 березня – 11 квітня 1935 р., арк. 17–18.

U progu sezonu wędkarskiego. Gazeta Stryjska. 1934. № 15. S. 2.

Podkarpackie Tow. Miłośników Sportu Wędkarskiego. Gazeta Stryjska. 1934. № 8. S. 2.

Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станиславське воєводське управління, м. Станислав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 650, Списки членів правління рибальських товариств в повітах воєводства. 21 березня – 11 квітня 1935 р., арк. 19.

Lista składek na rzecz pomocy dla ofiar powodzi złożonych w Powiatowym Komitecie Pomocy dla Powodzian. Gazeta Stryjska. 1934. № 32. S. 32.

Walne Zebranie Podkarpackiego T-wa Miłośników Sportu Wędkarskiego w Stryju. Gazeta Stryjska. 1938. № 10. S. 3.

Kronika Towarystw Rybackich // Przegląd rybacki. 1929. № 12. S. 776–779.

Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станиславське воєводське управління, м. Станислав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 56, Листування з повітовими староствами про стан рибних господарств в повітах. 4 травня 1925 – 11 грудня 1929 рр., арк. 94.

Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станиславське воєводське уп-равління, м. Станислав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 285, Листування з Міністерством землеробства і по¬ві-товими староствами про боротьбу з захворюванням риби у водоймах і про надання дотацій рибальським ор¬ганізаціям. 16 червня 1930 р. – 13 листопада 1931 р., арк. 32–33.

Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 26. Богородчанське повітове ста-роство, м. Богородчани, 1918–1932 рр. оп. 2. спр. 242, Листування зі Станіславським товариством ри¬ба-лок про розведення риби в річці Бистриця Солотвинська. 22 лютого 1927 р. – 18 травня 1929 р., арк. 5.

Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 6, Станіславське повітове ста-роство, м. Станіслав, 1918–1939 рр. оп. 2, спр. 47, Циркулярні розпорядження Станіславського воєвод-ського управління про правила рибальства а території Станіславського повіту. 17 грудня 1921 р. – 6 серп¬ня 1935 р., арк. 127.

Statut i regulamin Sportowego Klubu Rybackiego we Lwowie. Lwów: Drukarnia Kupiecka, 1936. S. 1–8.

Różne sprawy. Wierchy. 1924. S. 224.

Kronika. Wierchy. 1930. S. 134.

Beskid Niski jako teren turystyczny. Wierchy. 1935. S. 94.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.