No 29-30 (2017)

НАУКОВИЙ І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНІЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЧАСОПИС

Table of Contents

Articles

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ КОМАНДНИМ СКЛАДОМ ВІДДІЛІВ УПА ТА КЕРІВНИКАМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОУН У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ (1944–1947 рр.) XML (Українська)
Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
КАРНА СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ НА ХЕРСОНЩИНІ 1940–1950 рр. XML (Українська)
Євген СІНКЕВИЧ
ПОДІЛЬСЬКИЙ КРАЙ ОУН (б) У ПРОЦЕСІ РОЗГОРТАННЯ ЗБРОЙНИХ ВІДДІЛІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО РУХУ ОПОРУ (кінець 1943 р. – початок 1944 р.) XML (Українська)
Ігор ДРОГОБИЦЬКИЙ
ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ ТА РОЗВИТОК І ГЕНЕАЛОГІЯ ОУН (1891–2005 рр.) XML (Українська)
Олександр СИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ 20–30-х рр. ХХ ст.: ПОЧАТОК ПРОТИСТОЯННЯ XML (Українська)
Роман КОБИЛЬНИК
ВЗАЄМИНИ УНДО ТА УСДП У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ ПІД ПОЛЬСЬКОЮ ВЛАДОЮ (1925–1939 рр.) XML (Українська)
Ігор РАЙКІВСЬКИЙ
STOSUNKI POLSKO-UKRAINSKI W SWIETLE DOKUMENTOW OUN Z CHASOW II WOJNY SWIATOWEJ XML (Українська)
Oлександра СТАСЮК
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ІДЕЙ ОУН(Б) у 40–50-х рр. ХХ ст. XML (Українська)
Галина СТЕФАНЮК
ВИБОРИ 1946 р. І УКРАЇНЦІ XML (Українська)
Іван ЗУЛЯК
ЖІНОЧІ ЧЕРНЕЧІ СПІЛЬНОТИ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ ГАЛИЧИНИ 1940–1950-х рр. XML (Українська)
Ольга МАСЛІЙ
МАСОВО-ПОЛІТИЧНА РОБОТА У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР У ЧАСИ “РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІСТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА” XML (Українська)
Олег МАЛЯРЧУК
СНЯТИНСЬКИЙ “СОКІЛ” І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ВАСИЛЯ АНДРУСЯКА В 1930-х рр. , XML (Українська)
Василь БУРДУЛАНЮК, Андрій КОРОЛЬКО
ШЛЯХ БОРОТЬБИ УПІВЦЯ ОРЕСТА-МЕТОДІЯ ДИЧКОВСЬКОГО (1930–2009 рр.) XML (Українська)
Cергій АДАМОВИЧ
ЖІНКА НА ТЛІ ЕПОХИ: НЕСКОРЕНА ОЛЬГА ЛЕВИЦЬКА-БАСАРАБ XML (Українська)
Ольга БЛАГА
МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ РОМАНА ШУХЕВИЧА У КНЯГИНИЧАХ , XML (Українська)
Ірина ГОРЛЕНКО, Андрій КУЗИК
КИРИЛО СТУДИНСЬКИЙ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 1939–1941 рр. XML (Українська)
Андрій КЛІШ
ІСТОРІЯ КОНФЛІКТУ ПОЛЬСЬКОГО ПОСЛА БРОНІСЛАВА ВОЙЦЕХОВСЬКОГО І МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО В 1938 р. XML (Українська)
Олег Єгрешій
БОРОТЬБА ДИСИДЕНТА ВАЛЕНТИНА МОРОЗА З РАДЯНСЬКИМ РЕЖИМОМ ПІД ЧАС ЙОГО ДРУГОГО УВ’ЯЗНЕННЯ (1970–1979) XML (Українська)
Богдан ПАСКА
ІВАН БОБЕРСЬКИЙ – ЗАСНОВНИК ТА ІДЕЙНИЙ НАТХНЕННИК УКРАЇНСЬКОГО СПОРТОВОГО КРУЖКА В АКАДЕМІЧНІЙ ГІМНАЗІЇ У ЛЬВОВІ XML (Українська)
Андрій СОВА
МІСЦЕ CТЕПАНА ФЕДАКА В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ГОРОЖАНСЬКОГО КОМІТЕТУ У ЛЬВОВІ (1918–1921 рр.) XML (Українська)
Богдан САВЧУК
ОСТАП ЛУЦЬКИЙ – ІДЕОЛОГ ТА ОРГАНІЗАТОР УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ XML (Українська)
Людмила ДРОГОМИРЕЦЬКА
СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО САМОСТІЙНИЦЬКОГО РУХУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1940-х років: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ПОШУКУ XML (Українська)
Олександр МАРУЩЕНКО
ПРОБЛЕМА “ФРАНКО – ГРУШЕВСЬКИЙ” В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ XML (Українська)
Віталій ТЕЛЬВАК, Василь ПЕДИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАННЯХ (НА ПРИКЛАДІ ОУН ТА УПА) XML (Українська)
Степан БОРЧУК
ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ АДВОКАТІВ СТАНИСЛАВІВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ XML (Українська)
Степан КОБУТА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНИЦЬКА ІДЕЯ ІВАНА ФРАНКА: СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ XML (Українська)
Федір МЕДВІДЬ, Анатолій ТВЕРДОХЛІБ, Тамара КУРЧИНА
І. ФРАНКО. “ДЕЩО ПРО СЕБЕ САМОГО” ЯК СПОВІДЬ НАЦІОНАЛЬНО СВІ-ДОМОГО ПРЕДСТАВНИКА ГАЛИЦЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. XML (Українська)
Світлана ГІРНЯК
ІВАН ФРАНКО У ВЗАЄМИНАХ ІЗ СІЧОВИМ РУХОМ ГАЛИЧИНИ Й БУКОВИНИ ПОЧАТКУ ХХ ст. XML (Українська)
Микола ГУЙВАНЮК
ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВАНА ФРАНКА НА ПОКУТТІ XML (Українська)
Михайло ПАНЬКІВ
СПОГАДИ ІВАНА ФРАНКА ПРО КНЯЗЯ РОМАНА ЧАРТОРИЙСЬКОГО І ВАЛЕ-РІЯНА КАЛІНКУ. XML (Українська)
Ігор ЧОРНОВОЛ
ВКЛАД ІВАНА ФРАНКА У ПОШИРЕННЯ РАДИКАЛЬНИХ ІДЕЙ НА ПОКУТТІ XML (Українська)
Андрій КОРОЛЬКО
ДРОГОБИЦЬКІ МІСЦЯ У ЖИТТІ І ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА: СПРОБА ХРОНОЛОГІЧНО-ЛОКАЛЬНОЇ ДЕСКРИПЦІЇ XML (Українська)
Володимир ГАЛИК
ПОЗАДЖЕРЕЛЬНЕ ЗНАННЯ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ НАРАТИВІ ІВАНА ФРАНКА: ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ XML (Українська)
Микола ГАЛІВ
ПРЕДМЕТИ ІНТЕР’ЄРУ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ХАТИ В ДУХОВНОМУ СВІТІ УКРАЇНЦІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ XML (Українська)
Світлана БОЯН-ГЛАДКА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВУДКОВИХ ТОВАРИСТВ У ГАЛИЧИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. XML (Українська)
Олег Проців
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР ОРГАНІЗОВАНИХ МІГРАЦІЙ В УРСР (1940–1960-ті рр.) XML (Українська)
Наталія КАСЬЯНОВА
“ПОЛОВЕЦЬКА КРОВ” У ШЛЮБНІЙ ПОЛІТИЦІ П’ЯСТІВ XML (Українська)
Ірина ТИМАР
НАСЛІДКИ СІЧНЕВОГО ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1863–1864 рр. НА ВОЛИНІ Наталія СОФ’ЯК XML (Українська)
Наталія СОФ’ЯК
УЧАСТЬ ЛЕВА БАЧИНСЬКОГО У ПЕРЕДВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ 1907 і 1911 рр. ДО АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ XML (Українська)
Ганна ПАСКА
КОНТАКТИ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ КОНСЕРВАТОРАМИ ГАЛИЧИНИ І НАДДНІПРЯНЩИНИ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ XML (Українська)
Роман ЛЕХНЮК
УКРАЇНСЬКІ ОРГАНИ ВЛАДИ НА ТОВМАЧЧИНІ ДОБИ ЗУНР (1918–1919 рр.): ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ XML (Українська)
Ігор ФЕДОРИШИН
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ COLLOQUIA RUSSICA, SERIES II “СЕРЕДНЬОВІЧНА РУСЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ”, 25–27 травня 2017 р. XML (Українська)
Ірина ТИМАР
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНІ ЮВІЛЕЮ – 150-ЛІТТЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БЛАЖЕННОГО ЄПИСКОПА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА (м. Івано-Франківськ, 2017 рік) XML (Українська)
Олег Єгрешій, Руслан ДЕЛЯТИНСЬКИЙ
ІЗ НАУКОВОГО ЖИТТЯ м. КАЛУШ XML (Українська)
Олег МАЛЯРЧУК


ISSN: 2312–1165